Transparente leveringstider fra ESYLUX

ESYLUX gør leveringstiderne på sin portefølje transparente, så deres kunder hurtigt og målrettet kan finde løsninger, som er til rådighed. Der skelnes mellem et kerneprodukt, hvor leveringstiden fra lageret ligger inden for 48 timer eller 10 arbejdsdage, og alle andre produkter, hvor en leveringstid gælder på forespørgsel. På ESYLUX-hjemmesiden kan kunder straks identificere kerneporteføljens artikler via produktfilteret eller piktogrammerne ud for produktet.

Derved rykker kernesortimentet i forgrunden. Kernesortimentet er inddelt i to klasser: Produkter på lager, som kan leveres inden for kun 48 timer, samt hurtigt fremstillede produkter, som har en leveringstid på maks. 10 arbejdsdage. Ved hjælp af produktfiltrene på ESYLUX-hjemmesiden kan artiklerne i begge klasser hurtigt findes inden for en produktkategori. “Derved finder kunden hurtigt og nemt løsninger, der er til rådighed inden for kort tid. Du kan dermed planlægge og betjene projekter mere effektivt og mere pålideligt”, siger Anne Spielberg, leder af afdeling for international marketing hos ESYLUX.

Som supplement eller som alternativ til produktfilteret viser et piktogram på hvert enkelt produkt, hvilken klasse det hører til. Kerneporteføljens komponenter er markeret med ”48h” eller ”10d”. Alle andre artikler, hvor kunder kan være afhængige af at kende leveringstiden, er forsynet med et ”i”. Dermed går søgeresultatet for en tilsvarende produktsøgning ikke tabt, og alle de fundne automatiserings- og lysløsninger kan som sædvanligt tilføjes til en favoritliste. Disse kan så sendes via e-mail – eksempelvis til den foretrukne el-grossist.

I det næste ESYLUX-katalog 2020/2021 bliver emnet også visualiseret på hvert produkt. ESYLUX tilbyder således sine kunder et forbedret og effektivt værktøj til planlægning og realisering af projekter til den sensorbaserede bygningsautomatisering og den intelligente belysning.

http://www.esylux.dk