Hvor er kablet? Hvor præcis er fejlen?

Fejlsøgnings-personel får nu et meget hurtigere og mere præcist svar på begge disse spørgsmål, da BAUR nu har tilføjet den nye AFP- kabelsøger til deres protrac®-systemet for kabelfejlslokalisering og kabelsporing.

Den nye AFP- kabelsøger har en 3D Space-spole, hvis tre spoler er arrangeret langs x-, y- og z-akserne, samt en fjerde spole placeret ved instrumentets håndtag.

Med den tidligere model SP 30 search coil fra BAUR, skulle der vælges imellem min og max metoden ved manuelt at justere en målespoles retning fra horisontal til vertikal retning. Det er nu muligt med den nye APF-kabelsøger at foretage alle målinger samtidigt/automatisk. AFP- kabelsøgeren sender nemlig kontinuerligt de målte værdier fra alle spolerne til protrac-kontrolenheden. Derfor er kabelsporing ved hjælp af maksimum-, minimum- og C-Max-metoden altid tilgængelige, uden behov for manuel justering af en spoles vinkel. Det forenkler kabelsporingen og der spares en del tid, da den holder dig på sporet af kablet.

Den fjerde spole bruges til dybdemålingen, som kan udføres som en direkte måling eller efter 45° vinkelmetoden. Med disse to målemetoder er det mere pålideligt og muligt at bestemme lægningsdybden, selv under vanskelige forhold. Dette reducerer risikoen for upræcise, langvarige udgravninger og potentielle kabelskader.

Med Tracing Compass-funktionen vises en evt. afvigelse fra den faktiske kabelrute på protrac CU (kontrolenheden), hvilket giver operatøren en anbefalet retningskorrektion.

Fordelene ved AFP kabelsøgeren er:

Overordnet set gør brugen af 3D-space-spolen og funktionerne som Tracing Compass og Deviation Alert (Afvigelses alarm) arbejdet for operatøren i marken langt lettere og forhindrer ham i at bruge unødvendig tid på sporing og kabelfejlsøgning.

  • Stort batteri-kapacitet der holder min. en dag i marken.
  • Holder operatøren på sporet af kablet.
  • Visuelt overblik over målinger foretaget på kablet.

Ønsker du at høre mere om mulighederne indenfor kabelfejlsøgning, så ring eller skriv til Jørn Grønaa. jlg@cabicon.com eller +45 4314 1535.