Prysmian har afsluttet HiPot AC og PD test over Øresund

 

Energinet.dk valgte Prysmian Group Danmark til at udføre Site Acceptance Test (SAT), bestående af en HiPot AC og PD Test på deres nye 132 kV kabelsystem mellem Danmark og Sverige.

Efter 50 års tjeneste, er fire 132 kV kabler mellem Danmark og Sverige, der ejes af Energinet.dk og E.ON Elnät Sverige AB, udskiftet. Energinet.dk har erstattet disse med to parallelle 132 kV kabelsystemer, med den samme energikapacitet, mellem Teglstupgård vest for Helsingør i Danmark til Laröd, nord for Helsingborg i Sverige. De to nye kabelsystemer er vigtige for energiforsyningen til Sydsverige og det østlige Danmark og fungerer som backup strøm til regionen.

Prysmian har gennemført HiPot Test på 132 kV jordkablerne, (3.9 km) på Sjælland, (1,5 km) i Skåne og på (5,2 km) søkablet i ​​Øresund. Testen blev udført ved 129 kV AC i henhold til standard IEC 60840 og Energinets egne specifikationer. I alt blev seks kabler testet via et resonans testsystem installeret ved den svenske overgangsstation i Laröd. Under selve højspændingstesten blev PD-aktiviteten kontinuerligt overvåget for alt tilbehør (muffer og endeafslutninger) ved hjælp af PD sensorer installeret lokalt på tilbehøret. PD-signalerne blev overført til Laröd via et optisk fiberkabel.

Prysmian benyttede sin egen unikke PD løsning kaldet PRY-CAM Grids®, der er et integreret PD overvågningssystem til HV og MV komponenter, såsom transformere, muffer, endeafslutninger, koblingsanlæg, generatorer m.v. Løsningen kan benyttes enten periodevis eller til permanent og langvarig real-time fjernovervågning af 3-fasede strategiske aktiver samt kan installeres i eksisterende driftsaktiver. Løsningen kommunikerer enten via LAN eller internettet (enten via TP, Fiber eller 3G modem). Det anvender Prysmians egne aktive differentierede sensorer, som foretager bedre måling af puls og muliggør mere avanceret dataanalyse, sammenlignet med den konventionelle teknologi med passive sensorer. Systemet kan yderligere integreres med alle typer af eksisterende PD sensorer og kan ligeledes integrere analoge sensorer. Læs mere herom på http://www.pry-cam.com

Begge tests blev udført af Prysmian Diagnostic & Testing Service fra Delft, Holland, der er specialiseret i SAT tests og ejer en flåde på seks mobile test lastbiler, til on-site diagnostik af kabelsystemer. Læs mere om alle Prysmians diagnose og test services til elforsyningen på vores hjemmeside.

En Hipot test er en forkortelse for “High Potential (High Voltage) Test”, der gøres ved at kabelsystemet via resonans tilføres en høj AC spænding til lederen. Det er en non-destruktiv test, der måler og verificerer kvaliteten af den elektriske isolering i kabel og tilbehør samt kvaliteten af den udførte montage.

En PD Test måler kvaliteten af kablets eller komponentens isolering og grænsefladen imellem disse. PD er et lokalt dialektisk nedbrud af en lille del af en fast eller flydende elektrisk isolering. PD forekommer oftest i hulrum og på overflader i mellem- og højspændingskabler og tilbehør. Hvis PD ikke stoppes vil den over tid erodere isoleringen og resultere i nedbrud.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev her.