Prysmian Group introducerer nye virksomhedsværdier

Som resultat af en bred medarbejderanalyse

Prysmian Group og General Cable foretog for nylig en sammenlægning af deres styrker for at skabe en større og stærkere virksomhed, og den kulturelle integrationsproces er begyndt at kombinere det bedste fra begge.

Kick-off med deltagelse af 480 ledere fra hele verden
Processen begyndte med et kickoff hvor 480 ledere fra hele verden deltog i en kulturel workshop, for at sætte ord på hvad vi som virksomhed stræber efter, i tillæg til hvem vi er i dag. Gennem hele processen var værdier konstant i fokus, da de repræsenterer et afgørende skridt på vej mod at definere vores virksomheds DNA. Derfor blev det besluttet at lancere en bredere undersøgelse med deltagelse af godt 1.500 medarbejdere, for at lytte til deres forventninger til fremtiden og hvad der er vigtigst for dem.Online analyse med deltagelse af 1.500 medarbejdere.
På kick-off blev det besluttet at lancere en bredere medarbejderundersøgelse med deltagelse af godt 1.500 medarbejdere, for at lytte til deres forventninger til fremtiden og hvad der er vigtigst for dem.Regionale workshops med deltagelse af 250 medarbejdere
Desuden blev der arrangerede 10 workshops globalt (en per region) der samlede over 250 medarbejdere med forskellige titler og anciennitet. Dette blev gjort for yderligere at forstå medarbejdernes tanker om adfærd, der er vigtig for at skabe en stærk kultur og virksomhed. Møderne medførte en værdifuld dialog og deltagernes engagement var tydeligt fra starten, på tværs af geografi.Værdier skabt af medarbejderne
Hermed var vi allerede godt begyndt. I løbet af processen opstod der stor nysgerrighed blandt deltagerne om resultaterne af analysen. Præsenteret med ligheder og forskelle mellem de to selskaber, blev medarbejderne positivt overrasket over at få at vide, at vi ikke er så forskellige. Gruppens nye værdier er således “skabt af medarbejdere” på tværs af forskellige kulturer – og vil blive nøglen til vores virksomhedssucces.

Gruppens nye værdier er således:

Drive – Vi driver udviklingen af avanceret kabelteknologi, baseret på en dyb forståelse for kunder og trends på markedet.

Trust – Vi skaber et tillidsfuldt arbejdsmiljø, baseret på mangfoldighed og samarbejde, hvor de ansatte har beføjelse til at træffe beslutninger.

Simplicity – Vi forenkler alt, hvad vi kan – med fokus på aktiviteter, som genererer høj værdi i henhold til bedste praksis.