LEDVANCE A/S

International Day of Light med focus på ”Illuminating education”

LEDVANCE sætter lys på uddannelse med Human Centric Lighting

 

 Godt lys til indlæring

 “Human Centric Lighting” – et lyskoncept, der simulerer det naturlige dagslys, kan få stor indflydelse på indlæring og uddannelse.

I takt med evolutionen har den biologiske rytme for alle levende væsener tilpasset sig den naturlige vekslen mellem dag og nat, og vores døgnrytme er styret af dagslyset. Hvis man primært opholder sig udendørs, får man med det naturlige dagslys automatisk den mængde lys, kroppen har brug for: klart, koldt hvidt lys med blå toner om morgenen og i løbet af dagen – og et mindre klart og varmt hvidt rødgult lys uden blå toner om aftenen.

Problemet er, at i vores moderne industrialiserede samfund opholder de fleste mennesker sig indendørs i lukkede miljøer og med kunstigt lys omkring 90 % af dagen. Det er allerede tilfældet for de fleste unge mennesker, som gennem hele deres skoletid – fra folkeskole til erhvervsuddannelser og universitetet – tilbringer en meget stor del af tiden i undervisningslokaler og auditorier, der oftest er dårligt belyst.

I hvor stor grad forskellen på lyset om dagen og natten påvirker vores døgnrytme, som egentlig er gearet til udendørs aktiviteter, bemærker man ofte efter f.eks. en lang flyvetur men i særdeleshed to gange om året – når vi skifter fra sommertid til standard tid – her føler mange sig ubehageligt til mode og kan få symptomer, der kan minde om et mini-jetlag. En undersøgelse i EU, der gik ud på at undersøge om sommertiden skulle afskaffes, viste et overvejende flertal for forslaget.

 

Viden fra sollyset

Et menneske-orienteret lyskoncept til bygninger – kendt som ”Human Centric Lighting (HCL)” – bruger smarte og kontrolbare LED-lyssystemer til at simulere det naturlige dagslys. En af tilgangene til HCL er at bruge det naturlige dagslys mest muligt, samtidig med at man supplerer det med kunstigt lys, der skal simulere dagslysskift på tider og steder, hvor det er mangelfuldt.

Arkitektoniske foranstaltninger alene er sædvanligvis ikke tilstrækkeligt til at skabe en god belysning i skolen, på universitetet eller på andre læreanstalter jævnfør HCL-princippet. For meget sollys kan give varmemæssige udfordringer. At fjerne dem er både dyrt og energikrævende. Når det drejer sig om lys, kan faktorer som blænding være meget generende, særligt hvis der f.eks. arbejdes ved en computer. Så en god HCL-løsning skal altid skabe den bedst mulige balance mellem naturligt og kunstigt lys, samtidig med at der tages højde for de biologiske faktorer.

For at dette kan lade sig gøre skal en smart HCL-løsning, der anvender kunstigt lys altid automatisk tilpasse sig ændringerne i det naturlige dagslys, når det drejer sig om lysfarve, skarphed og lysfordeling. Her vil et kraftigt lys fra oven, der minder om en flot solbeskinnet blå himmel, have den største biologisk aktiverende effekt. Det er værd at bemærke, at man er mest modtagelig for lysets biologiske effekt de første 2 timer efter, man er stået op om morgenen og senest to timer inden sengetid. Derfor vil et klart koldt hvidt lys med blå toner fra morgenstunden og frem til frokosttid være det rigtige valg – eller udtrykt på en anden måde: ca. 6500 Kelvin og 300 lux. Her vil et indirekte lys med både loft og vægbelysning være ideelt. Hen mod aftenen skal lyset skifte til et direkte varmt hvidt lys uden blå toner, så kroppen kan slappe af og gøre sig klar til natten.

 

Forskellige virkninger og fordele ved HCL-lys under indlæring

Uddannelsessektoren er meget velegnet til brug af HCL, fordi timerne på de fleste uddannelsesinstitutioner starter ved samme tid om morgenen. Rummets udseende, forekomsten af lys, opstillingen af møbler og de studerendes og lærernes placering i undervisningslokalet er meget ens – betingelser der alle sammen gør HCL til den ideelle løsning.

SSL-erate – et forskningsprojekt finansieret af EU omhandlende lysets virkning, der omfatter flere velkendte universiteter – opdeler lysets forskellige virkninger og fordelene ved HCL i uddannelsesmiljøer i 3 dimensioner.

Positive indvirkninger på opmærksomhed og koncentration kan måles direkte under de rigtige lysbetingelser. En undersøgelse udført af SSL-erate viste, at højtlæsning hos elever i folkeskolen blev forbedret med næsten 35% i det aktiverende klare lys med blå toner. En anden undersøgelse viste, at koncentrationen og en vedvarende opmærksomhed blev forbedret med ca. 35 %. Lignende resultater kan bekræftes af en lang række undersøgelser.

Eksperter oplever en bedre døgnrytme hos elever. En virkning, som ikke kan måles direkte, men som har en langtidsvarende effekt. Da hjernen bearbejder dagens indtryk og netop indlært viden under søvnen, er det af afgørende betydning, at man har en velafbalanceret døgnrytme, når det drejer som om indlæring. I begyndelsen af puberteten ændres døgnrytmen hos mange teenagere. De går senere i seng og er sløve om morgenen og derfor mindre modtagelige for indlæring. Få år senere, ofte når de påbegynder deres arbejdsliv, skifter dette mønster hos dem igen. Videnskabsmænd taler om ”ugle” typen modsat ”lærke” typen, som er aktiv tidligt om morgenen. Et studie omhandlende studerende mellem 20 og 22 år viste en klar positiv sammenhæng mellem det tidlige A-menneske og deres akademiske formåen. ”Ugler” har derfor særligt brug for dagslys og klart lys om morgenen under indlæring. Det er her, at HCL aktivt kan være med til at supportere dagslyseffekten.

I forbindelse med planer i EU om at bortskaffe tidsforskellen er det derfor tilrådeligt permanent at skifte til standardtid i stedet for sommertid, fordi den mørke periode, der forlænges med en time om morgenen ved at bibeholde sommertiden påvirker ”ugle” typen i væsentlig grad og i særdeleshed i vinterhalvåret.

SSL-erate har yderligere konstateret de dynamiske effekter som et HCL-koncept kan have i et undervisningslokale. Med en øget mental opmærksomhed har eleverne nemmere ved at følge undervisningen og på den måde skabes der et kreativt indlæringsmiljø. Det er med til at reducere rastløshed og fremmer et produktivt indlæringsmiljø, som også er en fordel for underviserne. Når HCL-lyset designes er det også vigtigt at tage hensyn til deres placering i lokalet og deres undervisningsplan.

Der skal tages hensyn til de forskellige typer fælles indlæring, når et moderne indlæringsmiljø skal etableres. De spænder fra klassisk undervisning – hvor det drejer sig om minimal forstyrrelse og maksimal koncentration – til kreativ undervisning som f.eks. i kunst- og musikklasser – og til interaktivt projektarbejde i grupper og ved præsentationer. Med et HCL-system er det muligt at tilpasse lyset til den individuelle situation – uanset hvilken undervisningsform det drejer sig om.

 

Systematisk udnyttelse af mulighederne ved HCL

Det at drive en HCL-løsning med LED-teknologi koster ikke mere end et moderne LED-system uden HCL. Når alt kommer til alt, er det et smart system, som kun giver lys lige netop der, hvor der er behov for det. De største fordele ved HCL ses dog på andre områder. Et studie, der blev publiceret i 2015 af anerkendte management konsulenter A.T. Kearney kortlagde, at anvendelsen af HCL var med til at øge de kognitive færdigheder hos eleverne med op til 15% og med til at reducere psykiske belastninger som f.eks. stress og udbrænding med færre sygedage blandt lærerne til følge. Det er af afgørende betydning – både økonomisk og socialt – at kunne tilbyde uddannelse i en konkurrencedygtig og digitaliseret verden, hvorfor det giver god mening så hurtigt og omfattende som muligt at introducere HCL på uddannelsesområdet.

Se mere om LEDVANCE HCL på: hcl.ledvance.com