Eaton lancerer branchens første UPS-as-a-Reserve til støtte for elforsyningsnettets frekvensstabilitet

Søborg, Danmark, 7. november 2018 – Eaton har etableret en energiløsning for datacentre, der gør virksomheder i stand til at deltage aktivt i frekvensreguleringen af forsyningsnettet med brug af energien fra UPS-backup’en. Funktionen, der kaldes UPS-as-a-Reserve (UPSaaR), er den første af sin slags til datacenterbranchen. Den lanceres som svar på et behov i branchen for at maksimere indtjeningen fra investeringerne i datacentrene og gør det muligt for centrene at hjælpe energileverandører og forsyningsselskaber med at optimere brugen af bæredygtig energiforsyning. UPSaaR vil gøre datacenteroperatører i stand til øjeblikkeligt at reagere på pludselige øgede belastninger af forsyningsnettet, så den gennemsnitlige frekvens holdes inden for de tilladte grænser, og strømudfald eller brown- outs på nettet undgås. UPSaaR er tiltænkt de helt store datacenteroperatører som cloudservice-leverandører eller lignende energitunge datainstallationer.

Eaton har udviklet funktioner i tæt samarbejde med Fortum – en førende energiudbyder i de nordiske og baltiske lande. Da energimarkedet bevæger sig fra fossile kilder mod bæredygtig energi, vil produktionen blive mere ustabil og samtidigt sværere at forudsige. Tilsvarende medfører energi fra bæredygtige energikilder, at det bliver sværere at balancere udbud og efterspørgsel på energimarkedet. Forsyningsselskaberne kigger på (FCR)-markedet for at styre den daglige, gennemsnitlige frekvens på forsyningsmarkedet til balancering af energiproduktion og -forbrug. Samtidigt arbejder energiselskaberne på at motivere virksomheder til at reducere eller ændre deres energiforbrug på højbelastningstidspunkter, hvad der potentielt vil kunne stabilisere energimarkedet. Datacentre kan – som nogle af verdens hurtigst voksende energiforbrugere – komme til at spille en væsentlig rolle på markedet.

Der er en voksende interesse hos fagfolk i datacentrene for at sælge centrenes overskydende energi fra deres interne back-up energisystemer tilbage til nettet. Ifølge Eatons undersøgelse af datacenter-eksperter i Europa ville 55 procent af respondenterne overveje sådan en mulighed, hvilket viser et klart ønske om at øge afkastet fra investeringer i teknologi (ROI, return of investment), men også om at hjælpe med at balancere de svingende energibehov på det samlede energimarked.

“UPSaaR vender op og ned på problematikken om udbud og efterspørgsel. I stedet for bare at efterspørge elektricitet kan datacentrene nu hjælpe elforsyningsnettet og blive økonomisk kompenseret for indsatsen,” siger Janne Paananen, teknologichef for Power Quality, Eaton EMEA. “Datacenterbranchen har flyttet sig væk fra kun at fokusere på energi- og omkostningsbesparelser over de seneste fem år. Nu handler det mere om at få investeringerne til at betale sig selv. Energieksperterne i datacentrene kan etablere en strategi, der genererer omsætning fra eksisterende aktiver som nu eksempelvis UPS’en, der alligevel indgår som en nødvendig komponent i stort set alle datacentre. Der ligger gratis penge på gulvet, og de venter bare på at blive samlet op.”

Omfattende tests, som Eaton og Fortum har udført, viser, at en UPS kan fungere som en slags ”virtuelt kraftværk”, der gør det muligt for datacentre at deltage i det meget værdifulde FCR-marked for frekvens- og forsyningsstabilitet. UPS’en, der benytter akkumuleret energi, der skal holde datacentret oppe i tilfælde af et strømnedbrud, kan også bruges til kortvarigt at regulere efterspørgslen fra forsyningsnettet. Batterierne i UPS’en lades altså op, når der er nok bæredygtig energi til rådighed på forsyningsnettet og kan efterfølgende aflades tilbage til forsyningsnettet, når der opstår pludselige øgede forbrug på nettet. Datacenteroperatører kan dermed støtte nettet i forhold til frekvensregulering og -stabilitet og samtidigt generere omsætning, der til dels opvejer de samlede omkostninger i ejerskabet af UPS’en. På sigt kan det også gøre datacentrene mere konkurrencedygtige på prisen. Eatons UPSaaR-service giver datacenteroperatører mulighed for at arbejde med energileverandører om både en midlertidig reduktion af datacentrenes energiforbrug, og om ønsket endda returnere energien til forsyningsnettet. Et datacenter kan typisk forvente at tjene op mod EUR 50.000 pr. MW effekt, som lokale UPS’er kan hjælpe til aflaste elforsyningsnettet med.

Samarbejdet mellem Eaton og Fortum har vist, at UPS-systemer og -batterier sikkert og effektivt kan bruges til at gennemføre balancering af udbud og efterspørgsel på forsyningsnettet uden nogen risici for UPS’ens primære funktion. Desuden kan dieselgeneratorer, som datacentre typisk har til længere tids support af UPS’en kapacitet, også tilsluttes til det virtuelle kraftværk og bruges, når længerevarende generering af energi tilbage i forsyningsnettet er påkrævet.

Servicen giver virksomheder bedre kontrol over deres akkumulerede energi. De kan vælge mængden af den kapacitet de vil kunne returnere til nettet – samt hvornår – og de kan medvirke til at fastsætte prisen, energien handles til. Datacentret være i stand til at tilbyde sin kapacitet til det enten det nationale forsyningsnet eller til en lokal energioperatør. Eaton installerer teknologi og funktion og stiller samtidigt et interface til rådighed til kommunikation med operatørens systemer. Funktionen vil være uafhængig af operatøren, så virksomheder kan vælge at samarbejde med deres foretrukne leverandør.

Servicen vil indledningsvis blive tilbudt på Eaton 93PM og Power Xpert 9395P-UPS- modellerne på EMEA-markeder.

Bemærkninger til redaktører

Lær mere om Eatons UPS-as-a-Reserve (UPSaaR) på http://www.eaton.eu/UPSaaR. Få flere oplysninger om Eatons udbud til datacentre på http://www.eaton.eu/datacenters. Få alle de seneste nyheder ved at følge os på Twitter via @ETN_EMEA eller på vores Eaton LinkedIn– virksomhedsside.