Designhotel løser kapacitetsudfordringer i elnettet

Bygninger spiller en vigtig rolle i den grønne energiomstilling, både når det gælder CO2-reduktion og om at overvinde elnettets manglende kapacitet. Det er samarbejdet mellem et designhotel i Amsterdam og power management-virksomheden Eaton et lysende bevis på.

Danske virksomheder bruger i stigende grad elektricitet til at komme i mål med deres CO2-reduktion og udfase fossile brændstoffer i drift og produktion. Samtidig er den danske elproduktion under hastig forandring: Andelen af grøn strøm er mere end fordoblet de seneste 10 år. I dag kommer 67 procent af Danmarks elforbrug fra vindmøller og solceller* mod cirka 20 procent i 2010.**

Men ofte er kapaciteten fra elnettet ikke tilstrækkelig, og det giver virksomhederne et uventet tilbageslag i forhold til at modtage den strøm, de rent faktisk har brug for. Allerede i dag udgør elnettets begrænsninger en betydelig barriere for elektrificeringen i flere europæiske lande – herunder Danmark***. I takt med at der sættes grøn strøm til stadig flere dele af vores samfund, vil denne udfordring kun vokse.

Designhotel som mikro-energinet
Et nyt projekt i Amsterdam viser imidlertid, at der er lys forude: Her har ejeren af designhotellet The Florian Hotel i tæt samarbejde med power management-virksomheden Eaton sikret hotellet en robust, omkostningseffektiv og grøn elforsyning.

Hotellet, der ligger nær Schiphol Lufthavn, er en ombygget kontorbygning, der i dag rummer 150 hotelværelser. Og med Eatons Buildings as a Grid-tilgang, der omdanner bygninger til selvstændige mikro-energinet, har hotellet formået at vende manglende eller utilstrækkelig kapacitet fra elnettet til en fordel. Samtidig sparer hotellet markant på sine CO2-udledninger. Alene i 2022 reducerede The Florian Hotel CO2-udledningerne med mere end 15 tons sammenlignet med andre bygninger af samme størrelse.

Blander solenergi med strøm fra nettet
Eatons Buildings as a Grid-tilgang er et skalerbart system til både nye og renoveringsklare bygninger, der ved hjælp af intelligente energisystemer optimerer energiforbruget og understøtter infrastruktur til fx opladning af elbiler, produktion af vedvarende energi og energilagring.

The Florian Hotel har blandt andet fået installeret en løsning bestående af 30 kWp solcelleanlæg på taget kombineret med Eatons xStorage batterilagringssystem. Ud fra Buildings as a Grid-tilgangen designede Eaton en løsning til hotellet, der blander solenergi med tilgængelig strøm fra elnettet. Systemet udjævner spidsbelastninger og sikrer, at strøm fra batterilageret anvendes, når hotellet har brug for mere strøm, end deres aftale med el-selskabet kan give dem.

Derudover er der blevet opsat en stor gruppe elbilladere i hotellets parkeringshus, der er integreret med Eatons Building Energy Management Software. De kraftige algoritmer i softwaren overvåger, styrer og analyserer hotellets strømforbrug og dirigerer den strøm, der er til rådighed, derhen, hvor der er mest brug for. Samtidig sikrer systemet, at xStorage-batteriet altid er opladet, så det både kan supplere og korrigere strøm fra den eksterne elforsyning. Dermed udnyttes energien så effektivt som muligt – uden at det går ud over hverken gæsternes ophold eller bygningens drift.

Forbillede for Danmark
Hos Eaton er man glade for de positive resultater. Virksomhedens danske landechef Nick Luitwieler ser store muligheder i at etablere lignede projekter på dansk jord.

“Bygninger står for næsten 40 procent af vores samlede energiforbrug i Danmark og 20 procent af CO2-udledningen. Erfaringerne fra The Florian Hotel viser tydeligt, at der er store CO2-besparelser at hente ved hjælp af Buildings as a Grid-tilgangen, der samtidig understøtter elektrificeringen. Og den gode nyhed er, at vi kan hjælpe danske virksomheder med at gøre det samme.”

Læs mere om Eatons Buildings as a Grid-tilgang her.

 

 

*Kilde: Opgørelse af elproduktionen i første halvår af 2023, som Green Power Denmark

**Kilde: Klima, Energi og miljøministeriets rapport fra 2021

***Kilde: Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), ETRI-rapport 2022