Nexel og Eaton sætter grønt kryds ved SF6-fri forsyning på Sjælland

Eaton indgår trecifret millionaftale med Nexel om at levere over 2000 SF6-fri koblingsanlæg over de næste tre år. Østdanmark er dermed på vej til at blive fuldstændig SF6-frit.

Nu melder Østdanmark sig også på banen, når det gælder en mindre klimabelastende elforsyning. Mere end 1.400.000 husstande og virksomheder på Sjælland og øerne kan i fremtiden se frem til en mere stabil og mindre klimabelastende energiforsyning.

Nexel, der sikrer energi til hverdagen på Sjælland og øerne ved at etablere og udbygge elforsyningsanlæg for netselskaberne Cerius og Radius, har indgået en massiv aftale med power-management virksomheden Eaton.

Over de næste tre år skal Eaton årligt levere godt 800 SF6-fri anlæg til Nexels mange netstationer i Østdanmark.

Krav om SF6-fri løsninger allerede i udbuddet

Kravet om SF6-fri teknologi indlejret i udbudsprocessen er ikke længere forbeholdt mindre elselskaber. Mens Fyn har været foregangsø i den bæredygtige udvikling, sætter Nexel nu Østdanmark med på landkortet for SF6-fri løsninger.

Aftalen vækker begejstring hos Henrik Wilhøft, Project Sales Engineer hos Eaton Danmark, der har over 20 års erfaring med at eliminere SF6-gas i energisektoren og har installeret flere tusinde SF6-fri koblingsanlæg i Danmark.

Henrik er særligt glad for aftalen – ikke kun på grund af Nexels størrelse og aftalens omfang, men også fordi Nexel som noget nyt krævede, at løsningerne i udbuddet skulle være SF6-fri.  Ifølge Henrik Wilhøft sender Nexel dermed et vigtigt signal til resten af branchen.

”Det her er en virkelig stor aftale, der for alvor sætter SF6-frit koblingsudstyr på landkortet. Samtidig er det opløftende at se, at en så stor leverandør går linen ud og stiller krav om SF6-fri løsninger – endda før det er lovpligtigt. Det sætter tonen for fremtidige udbud,” siger Henrik Wilhøft, Project Sales Engineer hos Eaton Danmark.

Koblingsudstyret, Xiria, der skal implementeres i Nexels netstationer, bygger på vakuumteknologi og atmosfærisk luft. Denne teknologi adskiller sig fra de fleste mellemspændingssystemer ved at anvende luft i stedet for den skadelige SF6-gas som isoleringsmiddel.

Et SF6-system indeholder typisk mellem to og fire kilo SF6-gas, som har et globalt opvarmningspotentiale 25.200 gange større end CO2. Nexel reducerer dermed sit klimaaftryk med over 50.000 kilo CO2 pr. anlæg. Investeringen i SF6-frit udstyr har dermed en markant betydning for klimaet.

”Det her er en virkelig god nyhed for klimaet. Aftalen maler nemlig stort set hele Sjælland og Fyn grønt, når det gælder brugen af SF6-frit koblingsudstyr. Og det vil gavne os alle langt ude i fremtiden,” siger Henrik Wilhøft, Project Sales Engineer hos Eaton Danmark.

Aftalen mellem Eaton og Nexel trådte i kraft 2. februar 2024. Som en del af aftalen skal Eaton levere 2300 SF6-fri koblingsanlæg hen over de næste tre år. Aftalen kan forlænges op til to år.

Om SF6
SF6-gas er udråbt af FN’s klimapanel som den mest skadelige drivhusgas nogensinde. Den har et globalt opvarmningspotentiale, der er 25.200 gange højere end CO2, så snart den ledes ud i atmosfæren. Samtidig har SF6-gas en levetid på mere end 3.200 år og bidrager dermed til drivhuseffekten i flere generationer.