Prysmians fabrik i Finland bliver CO2 neutral

Prysmians fabrik i Pikkala (Finland) bliver gruppens allerførste, der opnår CO2-neutralitet hvilket betyder, at der er balance mellem fabrikkens kulstofsemissioner og dens indkøb af vedvarende energi og cirkulære processer. Fabrikken er specialiseret i design, udvikling og fremstilling af høj- og mellemspændingskabler til underjordisk og undersøisk applikation i forbindelse med for eksempel vindmølleparker eller elforbindelse mellem lande. Anlægget er én ud af tre Prysmian fabrikker i Europa, der er specialiseret i fremstilling af søkabler.

Scope 1 (direkte emission) opnås ved hjælp af et nyt internt bio-forbrændingsanlæg til produktion af varme, der vil genanvende affald fra kabeltromle produktion og retursystem. Opmåling og forberedelse til anlægget, der skal sikre opvarmning til 500 ansatte på fabrikken, startede i januar, og skal efter planen idriftsættes til februar 2021. Derudover er fabrikken ISO-9001, ISO-140001 og OHSAS 18001 certificeret ogg endeligt er fabrikkens firmabilpark helt omlagt til hybrid- og el.

Scope 2 (indirekte emission – ejet) er opnået ved, at 100% af strømmen benyttet på fabrikken er fra vedvarende energi.

”Vi fremskynder yderligere vores forpligtelse til reduktion af CO2 ved at opsætte videnskabeligt baserede mål, der fremover vil beregne emissioner fra forsyningskæden (Scope 3), på lige fod med direkte emissioner fra fabrikken (Scope 1)”, udtaler Andrea Pirondini, Chief Operating Officer

Scope 3 (indirekte emission – ikke ejet) omhandler reduktion af emissioner fra 15 subkategorier såsom affald, papir, leverandører af råvarer og materialer, services, transport, rejseaktivitet, investeringer m.v.

Ovenstående resultater vil hjælpe Prysmian Group med at nå flere mål til sit Sustainability Scorecard for 2022 såsom, at reducere koncernens CO2-emissioner med 2-3%, genbruge 2/3 affald og genanvende 27% af sine kabeltromler.

Over en treårig periode fra 2020-2022 vil Prysmian Group investere godt € 450 millioner for at forbedre bæredygtigheden i virksomheden, forsyningskæden og til at fremskynde udviklingen af avancerede kabelteknologier, aktiver og services. Reduktion af CO2-emissioner, cirkularitet og genanvendelighed er nøglen til koncernens indsats.

”Vi er meget glade for at kunne bidrage til den cirkulære økonomi med den nye varmeløsning. Pikkala bliver koncernens allerførste CO2-neutrale fabriksanlæg. Det er en win-win løsning med fordele for både miljøet og koncernens energiomkostninger,” afslutter Borjan Sehovac, CEO for Prysmian Finland.