Prysmian tildelt en rammekontrakt på € 1,71 mia. af Terna

VedrørendeTyrrhenian Link projektet i Italien

Prysmian Group er blevet tildelt en rammekontrakt til en værdi af omkring 1,71 milliarder euro af Terna Rete Italia S.p.A. i forbindelse med Tyrrhenian Link projektet. Den nøglefærdig kontrakt involverer design, levering og installation af både land- og undersøiskekabler, herunder en 1.500 km HVDC søkabelforbindelse mellem Sardinien, Sicilien og Campania-regionen, omkring Napoli.

Søkablet vil bestå af 500 kV aramid dobbeltarmerede 1-leder kabler, som vil blive installeret af gruppens nye fartøj Leonardo da Vinci på en 2.000 meters vanddybde. Kontrakten omfatter også et optisk fiberkabel til systemovervågning samt anlægsarbejde til ilandføring.

Alle kabler vil blive fremstillet på Prysmians fabrik i Arco Felice, Italien. Denne fabrik har for nylig fået godkendt en større investeringsplan på € 80 millioner for at kunne understøtte energiomstillingen.

“Vi er stolte over endnu en gang at være blevet valgt af Terna, som partner til et stort infrastrukturprojekt, der sigter mod at levere et mere robust og bæredygtigt nationalt elnet. Vi har bevist, at vi er i stand til at tilbyde den nødvendige ekspertise, teknologi og aktiver til at udføre et så omfattende og udfordrende projekt”, udtalte Valerio Battista, CEO for Prysmian Group.

Den nye 1.000 MW forbindelse vil hjælpe Italien med at nå sine energiomstillingsmål, og tillade de tre regioner at øge deres overførselskapacitet af vedvarende energi fra sol- og vind.

 

Læs mere om projektet på Ternas hjemmeside.