Prysmian landkabler til COBRA forbindelsen er ankommet til Esbjerg

De to første leveringer af landkabler til den kommende COBRA elforsyningsforbindelse mellem Holland og Danmark er ankommet til Esbjerg. Tilsammen skal Prysmian leverer 25 kilometer landkabel med 2500mm2 AL-leder, som skal nedgraves tværs over Fanø samt langs en rute fra Måde syd for Esbjerg til Endrup transformerstation øst for Esbjerg.

Derudover skal Prysmian også leverer to parallelle PEX isolerede DC søkabler på hver 300 kilometer med 2680mm2 AL leder. Søkabelinstallationen starter i august 2017, hvor alle kabler i dansk farvand installeres. Lægning af de 13 cm tykke søkabler vil blive udført af koncernens egne skibe Giulio Verne og Cable Enterprise.

COBRA kabelforbindelsen anlægges af danske Energinet.dk og hollandske Tenne T, og har til formål at forbedre sammenhængen med det europæiske transmissionsnet ved at øge udvekslingen af overskydende vindenergi med nabolandene og styrke infrastrukturen, forsyningssikkerheden og el-markedet.

Prysmian Group står for nøglefærdig levering og installation af en HVDC bipolar kabelforbindelse til COBRA projektet, som vil operere på et ± 320 kV spændingsniveau med en samlet overføringskapacitet på godt 700 MW. Forbindelsen anlægges langs en samlet rute på godt 325 kilometer fra Eemshaven i Holland til Endrup i Danmark, via den tyske del af Nordsøen.