Prysmian lancerer ny innovationsmetrik

Prysmians NPID-program (New Product Introduction Vitality) introducerer en ny måde at evaluere effekten af R&D, som mere præcist kan måle bidrag til indtægter og marginer samt fremme endnu tættere samarbejde mellem koncernens forretningsdivisioner. Innovation er en vigtig drivkraft for Prysmian for at opnå ledelsesmål på tre vigtige områder: energiovergangen, digitalisering og bæredygtighed.

Et endnu klarere billede af effekten af R&D

Nye produkter er nøglen til at bevare en ledende position i enhver branche. Ikke kun øger de salget, de kan ofte have større marginer. Derfor har Prysmian Group en “innovationsstrategi” på plads, der sigter mod at skabe kontinuerlig og langsigtet vækst. Måling af effekten af ​​innovation på salget er hjørnestenen i denne strategi. I 2019 opnåede Prysmian en milepæl på 1 mia. euro genereret fra omsætning af nye produkter, udviklet af koncernens over 900 R&D eksperter.

Prysmians innovationsprojekt bidrager til det overordnede mål om at positionere virksomheden som ledende inden for kabelbranchen på tre områder: energiovergangen fra fossilt brændsel til vedvarende energikilder; digitalisering og bæredygtige produkter. Koncernens R&D medarbejdere spiller en afgørende rolle i at opnå disse mål, som tidligere fokuserer på omkostninger og brug af bedre materialer, mere effektive processer og innovative designs. Med det nye metriske NPID-program, kan der skabes et endnu tydeligere overblik over effekten af R&D på Prysmians forretning.

NPID program

NPID-metrics er også egnet til at måle og dokumentere koncernens innovationskapacitet for eksterne interessenter via for eksempel Dow Jones Sustainability Index. Prysmian kan hermed formidle et komplekst billede af sin innovationsstyring ved hjælp af DTC og NPID.

NPID-programmet opdeler nye produkter i tre kategorier: teknologioverførsel, produktudvikling og innovation. Salget for hver kategori overvåges over en tre-årig periode. Når produkter modnes og udgår af programmet, erstattes de af andre. Der vil blive sat  årlige mål på tværs af forskellige regioner, og udfordringen vil være at garantere en stabil strøm af nye produkter til disse porteføljer, når produkter udfases.

“Lancering af NPID giver os et endnu tydeligere billede på effekten af R&D for vores forretning. Vi kan se hvilke elementer, der tilføjer mest med hensyn til nyt design, nye materialer og ny teknologier. Dette hjælper os med at prioritere bedre og tilpasse vores aktiviteter i forhold til forventninger om tid, omkostninger og tekniske funktioner”. Udtaler Luca de Rai, Group R&D VP Energy and Innovation

”At indføre en ny beregning for F&U’s bidrag er en vigtig aktivitet, da innovation og produktudvikling af afgørende for, om virksomheden kan fastholde dets position som markedsleder. Hvis vi fortsætter med at øge antallet af nye produkter i portefølje, kan vi sikre en bedre margin og markedsandel.” fortsætter Luca De Rai, Group R&D VP Energy and Innovation

For Prysmian er nøglen til succesfuld produktudvikling at være tæt på kunder. Dog kan det ofte være en udfordring at opretholde nøjagtige data. Gennem et tæt samarbejde mellem Prysmian R&D, forretningsdivisioner og salgsteam forbedrer koncernen løbende sin kommunikation med nøglekunder for at vælge de rigtige udviklingsinitiativer til nye produkter. Med NPID vil F&U-teamet blive stillet til ansvar for udvikling af nye produkter, og kommercielle teams vil blive ansvarlige for forventet indtjening.

 ”På koncernniveau har vi allerede oplevet en 20% forbedring til de nye produkters succesfaktor i 2020 sammenlignet med 2018, med henvisning til NPID-succesfaktoren, der måler den del af de nye produktudviklingsinitiativer, der leverer rettidig salg.” Afslutter Rai.

For at hjælpe F&U med at administrere dets NPID-portefølje, arbejder Prysmian på at udvikle en digital platform, der vil give brugeren mulighed for at få et samlet overblik over alle projekter – til bedre overvågning og vurdering af projekternes fremskridt, relevans, prioritering og fremtidige effekt.

”F&U har en vigtig rolle at spille for innovationsprocessen. Vi skal stræbe efter at være agile og kundeorienterede samtidig med, at vi reducerer kompleksiteten for den interne produktportefølje. Innovation Steering Committee tager NPID-initiativet seriøst for at sikre, at vores ressourcer benyttes mest effektivt.” afslutter Fabio Romeo, Leder af Prysmian R&D samt medlem af Prysmian Innovation Steering Committee