Prysmian investerer i dets offshore kapacitet – for at imødekomme et voksende marked efter 2020

Den eksplosive udbredelse af højspændingssammenkoblinger mellem nationer og større havvindmølleparker langt fra kysten har overbevist koncernen om, at godkende endnu en stor kapitalinvestering over fem år til indkøb af et højteknologisk kabellægningsfartøj til en værdi af € 170 millioner, teknologisk opgradering af dets 66 kV produktionslinjer samt overtagelsen af General Cable.

Det nye kabellægningsfartøj skal erstatter veteranen Giulio Verne, der har været i drift siden 1985. Skibet forventes at blive navngivet og idriftsat i anden halvdel af 2020 og vil sætte en ny kapacitetsstandard med dobbelt 7000 tons kabelkarrusel, robotgravning og gravkøretøjer, en tophastighed på 12 knob (22 km/t) og en evne til at installere kabellinjer i vanddybder ned til 3 kilometer. Skibet vil være i stand til at lægge kabler med færre samlinger grundet dets store karruselkapacitet. Derudover vil det være i stand til at udføre lægge- og nedgravningsoperationer samtidigt.

“Prysmian Groups kommende skib bliver det mest avancerede af sin art på markedet, med hurtigere transit og installation af alle type kabler,” udtaler Raul Gil, CCO for Prysmian Powerlink.

Fartøjet kan blive indsat i et af de største og mest forsinkede projekter i Europa, nemlig Viking Link – en 1,4 GW forbindelse mellem Danmark og Storbritannien, som koncernen i øjeblikket håndterer. Herunder også til 1.4 GW North Sea Link mellem Norge og Storbritannien, ElecLink mellem Frankrig og Storbritannien, IFA2-linjerne eller UK Western Link mellem Scotland-Wales og England.

”Den seneste investeringsrunde er et udtryk for Prysmian Groups strategisk tiltro til offshore branchen.
Det vil være en fejl at træffe beslutninger om investeringer på grundlag af et par relativt svage år, snarere end at se på det langsigtede billede. Det er vigtigt at se på makrotrenden og denne er positiv,”
udtaler Raul Gil, CCO for Prysmian Powerlink.

Prysmian Group har en solid € 1,9 milliard ordrebeholdning at arbejde med og har tidligere investeret € 250 millioner mellem 2012 og 2016 til opgradering af dets produktionsanlæg i Finland, Norge og Italien samt ombygning af Cable Enterprise, Giulio Verne og Ulisse fartøjerne.

Den store gevinst skal findes i boomet af havvindmølle projektinstallationer efter 2020, med store gigawatt projekter i europæisk farvand. Koncernen udvikler sig derfor hen i mod at tilfredsstille et stigende behov blandt TSO’er og udviklere for en “one-stop-shop” kabelløsninger,” udtaler Raul Gil.

“Vi fortsætter med at positionere os som en EPC udbyder [engineering, purchasing & construction] af nøglefærdige projektløsninger til offshore branchen,” siger Gil. “Dette gør vi ved at integrere dele af forsyningskæden, som vi plejede at outsource, og gøre disse til indtægter frem for omkostninger. ”

Denne model blev først anvendt i Tyskland i slutningen af 2017 til Wikinger 350 MW havvindmøllepark, hvor Prysmian styrede et projekt for Iberdrola, der indebar fremstilling og installation af inter-array kabler i Østersøen. Projektet repræsenterer en milepæl for Prysmian, da det tilføjede inter-array kabler til dets etablerede sortiment. Med produktionsanlægget oppe at kører, udvides der med O & M services til strømforsyningssystemer.

“Vi har opnået et højt niveau af forståelse for forskellene i inter-array EPC med eksport og samkøringslinjer. Disse systemer besidder en helt speciel kompleksitet, der efter gentagne installationer bliver lettere at forstå og implementere, “siger Gil.

At opererer langsigtet er noget som Prysmian Group gør godt, i kraft af dets historiske rødder der strækker sig tilbage til de første transatlantiske telegrafi-linjer i 1900 tallet. Denne erfaring gør det muligt for koncernen at få øje på markedsmønstre, omkostningsreduktioner, ny teknologi og konsolidering – som alle er meget relevante i offshore vindindustrien.

“Den største overraskelse i de sidste fem år er naturligvis, hvordan etableringsomkostningerne til offshore vindenergi er blevet reduceret så hurtigt. Dette har været en game-changer for os alle. Vi er dog endnu ikke der, hvor vindkraft til havs er billigere end traditionelle energikilder. ”

Derfor er der stadig risici forude, erkender han, herunder en potentiel forstyrrende virkning på økonomien for vindenergi, hvis prisen på elektricitet er under et niveau, der gør ikke-subsidierede projekter mindre rentable end forventet.

“Vi må erkende, at offshore industrien endnu ikke har toppet, men at vi nu nærmer os dette. Vi er meget optimistiske over, hvordan dette marked udvikler sig,” afslutter Raul Gil, CCO for Prysmian Powerlink.