Prysmian forbedre sin bæredygtighed jf. EcoVadis

Prysmian Group deltog atter i EcoVadis 2017 undersøgelse og modtog EcoVadis evalueringsresultatet med en scorer på 70/100.

EcoVadis er en international platform, der bruges af mange af vores kunder (blandt andet Deutsche Telekom, Telecom, RFI, Schneider, Rexel, Siemens, Bombardier) til at evaluere leverandører og overvåge bæredygtigheden i deres globale supply chain. Undersøgelsen er tilpasset til erhvervslivet og baseret på internationale standarder for bæredygtig udvikling, der dækker 21 kriterier på tværs af fire kategorier (miljø, arbejdspraksis og menneskerettigheder, fair forretningspraksis og bæredygtig indkøb).

EcoVadis er en ud af syv bæredygtighedsindekser, som Prysmian Group indgår i, og som bidrager til at identificere koncernens bæredygtighedsprioriteter og interessentforventninger.

Prysmian Group modtog en samlet score på 70/100 (hvilket er 20 point mere i forhold til 2016 evaluering) svarende til et Gold Recognition Level. Dette er et resultatet af koncernens samlede engagement og de mange aktiviteter, politikker og konkrete handlinger, der er blevet etableret for at forbedre dets Corporate Social Responsibility.

Samlet set scorer koncernen over gennemsnittet i forhold til virksomheder inden for samme branche og er placeret i den øverste 1% af leverandører inden for alle kategorier.

Ud af de mange initiativer, som Prysmian har udviklet inden for CSR området, er det værd at nævne selve Bæredygtighedspolitikken, der fastlægger koncernens strategiske prioriteter på kort og lang sigt. Her defineres målene for den bæredygtige udvikling i henhold til internationale indikatorer defineret af EU samt forventninger fra interessenter. Et Sustainability Scorecard identificerer 16 bæredygtighedsmål, der skal opfyldes inden 2020. Hver af disse måles ved hjælp af kvantitative KPI’er, der løbende overvåges, så fremskridt kan rapporteres regelmæssigt.