Prysmian Finland kabler underjordisk spildevandsrensningsanlæg

Et nyt 10 hektar hovedsageligt underjordisk spildevandsrensningsanlæg, der fra 2015 til 2017 indebar udgravning af 900.000 kubikmeter jord og grundfjeld, er det største investeringsprojekt i HSYs historie (Helsinki Region Environmental Services).

Når rensningsanlægget, der er under færdiggørelse i Blominmäki tæt på Espoo, står færdigt i 2022, vil det modtage spildevand fra cirka 400.000 indbyggere – og i fremtiden kan anlæggets kapacitet udvides til at rense spildevand fra op til en million indbyggere.

Sikring af vital elforsyning

Anlægget bliver det mest effektive i Østersøregionen og hertil er brandsikker elforsyning en kritisk faktor, der ikke må blive kompromitteret. Proceselektrificeringen af renseanlægget kræver tunnelinstallation af hundredvis af kilometer halogenfri, brandhæmmende og brandsikre installations- og forsyningskabler.

Som vital infrastruktur, kan anlægget ikke holde pauser, så der investeres ekstra for at kunne opretholde driftspålideligheden. Blandt andet kan spildevand opdæmmes under vedligeholdelsesarbejde, vigtige reservedele er ved hånden samt drift og sikring af strømforsyningen er på plads.

”Strømforsyningerne til de mest vitale processer er blevet fordoblet, og derudover er anlæggets automations- og sikkerhedssystemer certificeret med UPS-udstyr. For eksempel er spildevandspumpestationen opdelt i to dele med separat kabelkredsløb, frekvensomformer og styringsmekanisme. Det har betydet usædvanlig lange og kringlede kabeltræk på op til 400 meter, rundt om store procesrør. Dette sikrer, at mindst én pumpestation altid er oppe at køre”, fortæller Joonas Virtanen, Projektleder for Are.

Kabelmontering i højden

Det er ikke altid nemt at nå kabelbakkerne, da de er monteret i tunneler på mange forskellige etager og i en højde på mindst 4,5 meter. Dette har øget udfordringerne til kabelinstallationen.

”Vi bruger en betragtelig mængde hejseværk og stilladser, og der bruges hele tiden seler for at øge sikkerheden for el-montørerne”, fortæller Joonas.

Spildevand er en energiressource

Ud over elektriske pumper er kerneudstyret i den flertrins biokemiske renseproces luftkompressorer, som leverer ilt til en biokemisk reaktion. Herefter udskilles slammet og pumpes til rådnetanke, hvor der produceres methan.  HSY agter at benytte biogas til både varme- og elproduktion. Målet er selv at producere mere end 50% af renseanlæggets energiforbrug, så over halvdelen af vandcyklussen kan betragtes som energineutral.

Prysmian har leveret brandhæmmende og -sikre kabler

HSY specificerede højkvalitets materialer som et grundlæggende udgangspunkt for alle materialer. Indkøbschefen Heikki Tupola fra Are, kendte til Prysmian Groups omfattende kabelsortiment og høje kvalitet fra tidligere opgaver, og viste at gruppen har fabrikker i nærheden. Alt sammen noget, som talte for at vælge Prysmian Finland som leverandør af Afumex C-Pro brandklasse Cca samt brandsikre Firetuf kabler til det nye spildevandsrensningsanlæg.

Læs mere om projektet på HSYs hjemmeside.

Læs mere om Prysmian industrikabler til tunneler og spildevand på vores hjemmeside.