Prysmian bliver sponsormedlem af RES4Med&Africa

Prysmian Group er blevet sponsormedlem af RES4Med&Africa, som fremmer udbredelsen af vedvarende energiløsninger i landende syd for Middelhavet og i Central- og Sydafrika for at opfylde lokalbefolkningernes behov for bæredygtig vækst.

RES4Med&Africa fremmer økonomiske investeringer i vedvarende energi og strategiske partnerskaber, takket være sit netværk af internationale ledere fra hele værdikæden inden for REN energi, som bidrager med ideer og ekspertise.

“Jeg hilser Prysmian Group hjertelig velkommen som medlem. Vi glæder os til at lave gode ting sammen,” udtalte Roberto Vigotti, generalsekretær for RES4Med&Africa

Prysmian Group har selv internt vedtaget en Bæredygtighedspolitik og Scorecard, der identificerer 16 målsætninger for 2020, målt i forhold til kvantitative KPI’er. Herved forpligter koncernen sig til at overvåge og regelmæssigt kommunikere om sine progressive præstationer, gennemføre konkrete tiltag for at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at skabe fælles værdier.

“Det er et helt naturligt valg for Prysmian Group at blive en del af RES4Med&Afrika, da vi sammen deler en forpligtelse til at fremme udviklingen af lige adgang til energi,” udtalte Carlo Scarlata, CCO hos Prysmian Italia.

Læs mere om RES4Med.org her.