Genanvendelse af Prysmian fiberoptisk kabelaffald

At producere fiberoptiske kabler er en kompleks proces og derfor kan plastik- og glasaffald herfra ikke umiddelbart genbruges via almene genanvendelsesprogrammer. Så de fleste af disse affaldsmaterialer bliver brændt og genanvendt til produktion af cement.

Hos Prysmian har vi besluttet at gøre noget ved denne ikke-miljøvenlige bortskaffelsesmetode. I vores søgen efter en bæredygtig løsning stødte vi på selskabet The Climate Change Company, der arbejder med innovation indenfor miljøteknik.

De har udviklet Littar®, et letvægts asfaltbeton fundamentmateriale fremstillet med plastik- og glasaffald, der kombinerer behovet for holdbar og rentabel infrastruktur specielt til vej- og fortovsbelægning med videre.

Littar® tilbyder forbedrede egenskaber i forhold til konventionel vejbelægning, da det er mere robust og dermed kræver mindre materialer samt er hurtigere at anlægge. Det fremstilles af al slags plastik- og glasaffald og kræver ikke forudgående sortering. Dermed kan der spares på anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger samt CO2-udledning gennem hele dets livscyklus. Littar® er certificeret i henhold til europæiske regler for vejbelægning og bindelag som beskrevet i AND 605:2016 og kan erstatte enkelte, flere eller alle konventionelle fundamentlag.

Prysmian Group partnerskab med The Climate Change Company betyder, at vi som virksomhed kommer vi et skridt nærmere vores bæredygtige ambitioner om at reducere vores CO2-udledning med henholdsvis:

  • -46% CO2 reduktion for scope 1. og 2. i 2030
  • -21% CO2 reduktion for scope 3. i 2030
  • 100% CO2 neutralitet for scope 1. og 2. i 2035
  • 100% CO2 neutralitet for scope 3. i 2050

Læs mere om Prysmian Group bæredygtige aktiviteter på vores hjemmeside.

Find alle vores fiberkabler i vores webkatalog

Følg os på Linkedin