Europacable sætter focus på CPR kendskab

Prysmian Group støtter op om Europacables kommunikationskampagne for øget opmærksomhed på overholdelse af CPR (Construction Product Regulation) eller Byggevareforordningen, som det kaldes i Danmark.

Som ledende kabelproducent påtager vi os ansvaret for, at få uafhængigt testet og udarbejdet CPR dokumentation samt gøre denne let tilgængelig online, eftersom de fleste af de nye forpligtelser til den nye fælles EU standard 50575 tilfalder producenten. Importører og distributører spiller dog også en vigtig rolle, da de skal træffe passende foranstaltninger for at sikre, at de kun markedsfører produkter i Europa, som er CPR godkendte.

Draka og Prysmian kabler har altid haft stor fokus på brandsikkerhed ved hjælp af ny forskning, design, udvikling og produktionsteknikker.

Som brancheforening for europæiske kabel- og ledningsproducenter mener Europacable, at CPR udbredelse og kendskab er den mest effektive måde til at præcisere lovmæssige krav for at sikre, at sikkerhedsstandarder bliver opfyldt.

Uanset hvilken rolle du har i kabelforsyningskæden, har du klare sikkerhedsmæssige og retslige forpligtelser i tilfælde af brand. Nedenstående kontrolliste kan hjælpe dig med hurtigt at forstå, om dine valg er kompatible med CPR forordningen eller ej.

KONTROLLISTE FOR OVERHOLDELSE AF CPR

  • Er CPR klassifikationen i overensstemmelse med national lovgivning? Er der nogen yderligere parametre foreskrevet ?
  • Er det kabel, som jeg køber/distribuerer korrekt CPR CE mærket på etiketten og i overensstemmelse med lokale regler ?
  • Er DoP dokumentet korrekt udarbejdet og tilgængelig online ?
    Angiver etiketten (eller et andet ledsagedokument – DoC) den tilsigtede brug af kablet ?

 

Som producent erkender vi, at CPR er nøglen til at øge markedets gennemskuelighed, produktkvalitet og forbrugernes sikkerhed. Derfor forpligter vi os som virksomhed til at sprede nøglebudskaberne i Europacables nye CPR kampagne, for at sikre et højt niveau af CPR forståelse blandt vores samarbejdspartnere.