EU-Parlamentsmedlemmer besøger Prysmians fabrik i Douvrin, Frankrig

dopcreator-key-features-template-dop
En tværpolitisk gruppe EU-parlamentsmedlemmer besøgte den 16.juni 2016 Prysmian Groups fabrik i Douvrin, Frankrig, som er den største og mest moderne fabrik i Europa, til produktion af optiske fibre.

Prysmian Group var vært for en guided tour gennem sine højteknologiske produktionsfaciliteter. Herefter deltog de deltagende parlamentsmedlemmer i en politisk debat på fabrikken, og rejste spørgsmål om ICT-investeringer, den forventede ekspansion i efterspørgslen efter data, og forbindelsen mellem optisk fiber og 5G.

Da Europa-Kommissionens vurdering af telekommunikation hastigt nærmer sig, vil der snart blive fastlagt rammer for fremskridt på område. Resultatet heraf vil afgøre, om Europa udvikler et højtydende telenet, og dermed opnår et Giga-bit samfund og næste-generations tilslutningsmuligheder.

Østrigske MEP Paul Rübig (EPP) kommenterede besøget, “Prysmian Groups præsentation af optisk fiberteknologi har imponeret mig og opdateret min viden om grundlaget for telekommunikationsnet i fremtiden. Som formand for Parlamentets panel for videnskabelige og teknologiske muligheder, er jeg meget bevidst om, at jeg og mine lovgivende kolleger har et ansvar for at uddanne os selv omkring overgangen til denne teknologi samt at forstå, hvordan vi bedst kan fremme den.”

Efterspørgslen efter data i Europa forventes hurtigt at stige i de kommende år, specielt drevet af udviklingen indenfor Internet of Things (IoT), mediedeling og autonom kørsel. Teknikker såsom VDSL vectoring, der anvendes på etablerede kobbernet, kan på kort sigt være i stand til at modsvare denne efterspørgsel. Men som MEP Dominique Riquet (ALDE, FR), formand for en tværpolitisk gruppe om langsigtet investering og genindustrialisering bemærkede: “I det lange løb er et skift til optisk fiber afgørende for at imødekomme den eksploderende efterspørgsel og sikre, at Europas telekommunikationsnet er fremtidssikret.”

Debatten omhandlede også sammenhængen mellem mobile tilslutningsmuligheder og fast infrastruktur. MEP Flavio Zanonato (S&D, IT) kommenterede “Der er selvfølgelig udfordringer med hensyn til niveauet af nødvendige investeringer, forbundet med overgangen til optisk fiber. Men vi må ikke glemme den positive vision, fra 5G til et Giga-bit samfund “.

EU’s digitale strategi for det indre marked har som dets centrale vision, at skabe pålidelige, troværdige og højtydende netværk. Philippe Vanhille, Senior Vice President for Prysmians Telecom Business, udtaler: “Som en førende kabelproducent i Europa, er Prysmian Group stolte af at bidrage til realiseringen af denne vision. Den politiske debat afslører en voksende enighed om den centrale rolle for tilslutningsmuligheder. Som reaktion på dette er det vigtigt, at Kommissionen lægger passende vægt på at modernisere rammerne for telekommunikation og skabe gunstige betingelser for investeringer i næste generations telekommunikationsnet “.