Eatons UPS-supercaps giver suveræn nødstrøm til korte anvendelsesperioder

epe005943-ups-supercapacitors-image2epe005943-ups-supercapacitors-image1

Eaton er den første producent af nødstrømsforsyninger (UPS’er), som tilbyder en komplet nødstrømsløsning, der anvender internt fremstillede supercaps (superkondensatorer) i stedet for batterier. Power Management-virksomhedens nye supercaps udgør i kombination med en UPS fra Eaton et hurtigt og billigt alternativ til applikationer, hvor der kun kræves kortvarig energi-backup, eller hvor batteriunderstøttede løsninger ikke kan bruges af tekniske eller økonomiske grunde.

Eatons nye supercaps har en lang række fordele i forhold til de traditionelle batterier. De er meget lettere, har funktionsliv på op til 20 år ved 25ºC, kræver intet vedligehold og – da de næsten ingen varme afgiver – stiller minimale krav om køling. Supercaps er også perfekte til applikationer, hvor krævende driftsforhold og høje temperaturer betyder, at det ikke er praktisk muligt at bruge batterier.

“Vores komplette UPS plus-supercap løsning er et overbevisende alternativ til kortvarige nødstrømsbehov. Det er en løsning, der bidrager til at gøre Eaton førende inden for branchen, så vi kan levere seriøst konkurrencedygtige fordele til vores kunder”, siger Jussi Vihersalo, Product Manager, Eaton. “Prisen på løsningen er betragteligt billigere end eksempelvis løsninger med svinghjul. Det sikrer et lavere kapitalforbrug for et system af en given størrelse. Supercap’ernes lange levetid og lavere driftsomkostninger betyder, at de samlede ejeromkostninger (TCO) reduceres væsentligt”.

Da Eatons supercap-produkter er skalérbare, især når de kombineres med en UPS fra Eaton, kan de matches perfekt til den påkrævede strøm og kapacitet og derfor til behovet for energimæssig uafhængighed inden for næsten alle anvendelsesområder. Superap-løsningerne kan også nemt udvides, om nødvendigt, for at tilgodese fremtidig vækst. I modsætning til batterier genererer superkondensatorer ikke hydrogen under drift, så tiltag til fjernelse af hydrogen er ikke nødvendige.

En typisk anvendelse for UPS-superkondensatorløsninger er sammen med standby-generatorer for at opretholde elforsyningen, mens generatoren starter. Et andet eksempel er beskyttelse mod kortvarige strømafbrydelser som følge af driften af opstrøms-placerede strømfordelingssystemer, som f.eks. automatiske hand-overs og hændelser, der kræver automatisk nedlukning. De er også uvurderlige til brug som buffere for peak-ydelse i forbindelse med udstyr, der kræver korte, gentagne peak-strømme, som eksempelvis MRI-scannere.

supercapacitors-brochure