22 Prysmian fabrikker har skiftet til LED-belysning

Hos Prysmian Group, arbejder vi målrettet på at nedsætte vores energiforbrug og dermed CO2-udlededning.  Hertil  er udskiftning af konventionel belysning med LED-teknologi på Prysmian Groups fabrikker en både bæredygtig og langtsigtet løsning.

4 fabrikker i Prysmian North Europe regionen skiftede i 2021 til LED-belysning, hvilket vil reducere deres årlige energiforbrug med 20.832 GJ – svarende til en reduktion på 1.719 tons CO2-udledning årligt.

Sammen med de aktiviteter som Prysmian foretog globalt i 2020, hvor 18 fabrikker på tværs af 7 lande skiftede fra konventionel til LED belysning – undgår gruppen fremover at udlede 5.000 tons CO2 årligt.

  • Emmen (Holland) sparer 3.853 GJ svarende til 506 tons CO2 årligt
  • Delft (Holland) sparer 4.142 GJ svarende til 542 tons CO2 årligt
  • Pikkala (Finland) sparer 5.810 GJ svarende til 452 tons CO2 årligt
  • Oulu (Finland) sparer 8.687 GJ svarende til 675 tons CO2 årligt

Fordele ved LED sammenlignet med CFL teknologi:

  • LED har dobbelt så lang levetid – mindre vedligeholdelse og nyindkøb
  • LED giver et 70% bedre lysudbytte – højere lumen pr. watt
  • LED indeholder ikke kviksølv, som er sundhedsskadeligt
  • LED sikrer en 50-70% energibesparelse

 

Serie af artikler om Prysmian Group ESG aktiviteter

# 1. Ni fabrikker i Prysmian Group Nordeurpa regionen har siden 2017 købt GoO-certifikater til at dække 100% af deres årlige strømforbrug* (ikke indregnet gas, diesel, benzin, LPG eller opvarmning).  Læs den fulde historie her