XPUJ – Helt sort kabel til fast halogenfri installation

Til 90°C med Dca godkendelse

Et helt sort installationskabel er praktisk af flere årsager. Dels matcher det sorte elkomponenter og så falder det helt i et med mørke og dramatiske omgivelser, såsom teatre, koncerthuse, sports- og multihaller samt andre bygninger, hvor den indendørs indretning skal være anonym.

XPUJ er halogenfrit og brandhæmmende med lav røgudvikling og uden afgivelse af korrosive gasser ved brand. Og så overholder det tillige RoHS og REACH direktiver. Det er egnet til fast installation inden- og udendørs i kanaler, bakker, vægge, fri lugt eller udendørs direkte i jord, da yderkappen er UV-bestandig. Dog er det ikke egnet til installation i vibreret beton uden beskyttelse. Download brochure.

XPUJ-HF 300/500 V SORT – Dca
Let installationskabel med massiv kobberleder klasse 1 iht. IEC 60228 og maksimal 90°C ledertemperatur. Sortimentet består af mindre tværsnit 1,5 og 2,5 mm2 op til 5-leder.

XPUJ-HF 450/750 V SORT – Dca
Installationskabel med massiv eller flertrådet kobberleder klasse 1 og 2 iht. IEC 60228 og maksimal 90°C ledertemperatur. Sortimentet består af tværsnit fra 4-16 mm2 op til 5-leder.

Dca – forbedret brandsikkerhed
XPUJ-HF kablet er Dca – s2, d2, a2 godkendte i henhold til CPR.

Med brandklasse Dca besidder dette kabel et forbedret sikkerhedsniveau, da de udover at være brandtestet iht. EN 60332-1-2 også er lodret brandtestet i bundter i 20 minutter ved en 20,5 kW flamme iht. EN 50399. Når flammen slukkes, må kablet ikke brænde videre. Derudover er der foretaget yderligere tests og måling for udvikling af røg ( EN 61034-2), brandbare dråber og partikler (EN 50339) samt syre (EN 60754-2) i henhold til CPR.

Et Dca klassificerede kable har en forbedret reaktion ved brand iht.EN60332-1-2 (H≤425 mm) og EN 50399 (THR 1200s ≤70 MJ, Peak HRR ≤400 k, FIGRA ≤ 1300 Ws-1 ). Læs mere om CPR her på hjemmesiden.

Røgudvikling (EN 61034-2)
s1 Lav røgudvikling
s1a s1 med > 80% emission
s1b s1 med > 60 <80% emission
s2 Gennemsnitlig røgudvikling
s3 Ingen af de ovenstående

Brandbare dråber (EN 50399)
d0 Ingen brandbare dråber/partikler
d1 10 sek. brandbare dråber/partikler
d2: Ingen af de ovenstående

Syreudvikling (EN 60754-2)
a1 Lav syre <2,5 μS/mm, pH > 4.3
a2 Mellem syre <10 μS/mm, pH > 4.3
a3 Ingen af de ovenstående

For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt enten  Thomas Wædeled på telefon 6039 2739 eller e-mail thomas.waedeled@prysmiangroup.com eller Kim Laursen på telefon 6039 2739 eller e-mail kim.laursen@prysmiangroup.com