Venedigs MOSE højvandsporte sat i drift vha. Prysmian kabler

78 undersøiske klapporte beskytter 3 indløb til lagunen

Prysmian Group har leveret elektriske kabler til MOSE, det undersøiske og automatiserede klapporte system til beskyttelse af Venedig mod højvande og oversvømmelser, der blev sat i drift for første gang den 3. oktober 2020.

MOSE (en forkortelse for MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) er et eksperimentelt elektromekanisk modul, der består af en gule metal-låge på 30 x 20 meter, der er monteret på havbundet, og som kan vippes op ved højvande og holde vand ude. MOSE systemet består af i alt 78 automatiserede klapporte installeret på bunden af vandindløbene til den venetianske lagunen ved Lido, Malamocco og Chioggia. Systemet vil midlertidigt kunne adskille lagunen fra Adriaterhavet og dermed forhindre oversvømmelse ved op til 3 meters højvande.

Prysmian Group har leveret mere end 150 km lavspændings- og kontrolkabler samt 35 km mellemspændingskabler til hele systemet, der alle er CPR-kompatible og egnede til permanent installation i vand. Kablerne blev lokalt produceret på koncernens fabriksanlæg i Merlino og Giovinazzo (Italien).

“Vi er meget stolte af at have deltaget i dette meget ambitiøse projekt, der har til formål at beskytte Italiens kulturarv”, udtaler Cesare Biggiogera, SVP for Industrial & OEM’s hos Prysmian Group.

Ved Lido-indløbet er der placeret to rækker med klapporte adskilte af en ny kunstig ø, der huser bygninger til teknisk drift af portene. Den nordlige del består af 21 klapporte over 420 meter og den sydlige del af 20 klapporte over 400 meter.

Malamocco indløbet er lagunens dybeste (14 m) og bruges af handelsskibe og industrielle skibe. For at forhindre forstyrrelse til den normale havneaktiviteter, mens Mose er i drift, er der konstrueret en stor lås, der tillader transit af store skibe. Denne barriere består af 19 klapporte.

Chioggia indløb består af en dobbeltlås til fiskerbåde, nødfartøjer og lystfartøjer, og der er installeret 18 klapporte.

Læs mere om MOSE på deres hjemmeside.