Styresystem for automatisk kvalitetstest

Elmatech ApS har leveret et styresystem for fuldautomatisk kvalitetstest.

Systemet kan automatisere testmålinger, således at testen gennemføres automatisk. Hvis emnet består testen udskrives automatisk en testattest med alle relevante måleværdier, og filen gemmes i en forud valgt PC-mappe. Består emnet ikke testen aktiveres en alarm.

Systemet betjenes fra en touch-skærm, hvor emnets type indtastes, hvorefter systemet henter de relevante testværdier fra en database på en PC der er tilsluttet samme Ethernet. Er det et emne der ikke findes i forvejen, indtastes type og testdata og disse gemmes i databasen, og kan bruges igen.

I det aktuelle system kan der samtidig testes 3 emner. Systemet kan leveres til samtidig test af flere eller færre emner.

Alle slags sensorer kan tilsluttes, f.eks. trykmålere, vejeceller, temperaturmålere osv.

http://www.elmatech.dk