CIMON udvider sit program med et analogt multiplexmodul, som giver store besparelser ved PLC systemer med mange analoge signaler.

Modulet samler 4 analoge indgangssignaler til 1 udgangssignal, idet værdierne med et indstillet interval sekventielt videresendes til en analog indgang.

Intervaltiden kan indstilles mellem 0.1 sek. til 1000 sek.

Modulet kan anvendes til spændingssignaler samt til TD og RTD sensorer.

Ved brug af 4 multiplexmoduler  og 1 analogt indgangsmodul kan man således opnå et meget omkostningseffektivt system med 16 analoge kanaler.

Find flere specifikationer og pris på: Elmatech.dk/multiplexmodul

Find flere oplysninger om CIMON PLC på: Elmatech.dk

Kontakt Elmatech ApS: tel 33326024, email: aut@elmatech.dk