Forsøg med energioptimeret tørring af hø i rundballer, et samarbejde mellem landbruget og Elmatech ApS, støttet af EU

Elmatech ApS har leveret styretavle til et forsøgsanlæg, som skal finde frem til optimerede metoder til tørring af hø i rundballer.

Anlægget er opstillet i Nordvestjylland, men PLC og HMI kan opdateres via en sikker internetforbindelse fra Elmatech ApS’ s kontor i Asnæs, hvorfra driften også kan overvåges.

Forsøget har til formål at udvikle den mest hensigtsmæssige PLC-programmering, ligesom forskellige sensorer for temperatur og fugtighed afprøves.

Styretavlen er udrustet med CIMON PLC type CM3 SP16 MDT og tillægsmoduler som kan modtage værdier fra såvel sensorer med analoge som digitale udgange. Til lokal betjening og overvågning er moneret en HMI-touch skærm Cimon type CM XT07-CD-DN

Data for målte temperaturer og fugtigheder registreres og gemmes i en form der kan eksporteres til MS Excell regneark, og bearbejdes videre her.

Find flere oplysninger om Elmatech her: Elmatech.dk

Kontakt: tel; 33326024   email: aut@elmatech.dk

Forsøget støttes af Den Europæiske Landsbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.