Anlæg for lastning af biler i Århus Færgehavn

Opmarchbaner

Elmatech ApS har idriftsat et avanceret anlæg for styring af bomme og trafiklys ved opmarchbaner i Århus Færgehavn. Tilsvarende anlæg er tidligere leveret til færgehavnene i Sjællands Odde og Ebeltoft.

Anlægget indebærer at bomme og trafiklys kan betjenes fra en mobiltelefon eller tablet, eller indstilles til automatisk drift således at en bane åbnes automatisk når sidste bil har forladt den foregående bane.

Systemet sikrer en fleksibel og gnidningsfri lastning af færgerne.

Systemet er realiseret med CIMON mobil SCADA og CIMON S-PLC.

Download prospekt: styring-af-ombordkoersel