Prysmian Group Denmark A/S

Prysmians logistik i Nordeuropa bliver mere bæredygtig

Efter et succesfuld pilotprojekt sidste år, der målte forsyningskædens CO2 emissionsniveau i partnerskab med GreenRouter, udvides dette nu til at inkludere Nordeuropa.

“Luftforurening er et meget alvorligt problem for virksomhederne i dag. Prysmian ønsker at være på forkant med hensyn til at måle miljøkonsekvenserne fra vores forsyningskæde for at se, hvor vi kan reducere CO2 emission,” udtaler Supply Chain Director Ferdinando Quartuccio.

For ti år siden blev bæredygtighed set som valgfri, men i dag er det en integreret del af koncernens forretningsplan. Vi måler og fastsætter rutinemæssigt reduktionsmål for fabriksemission og energiforbrug. Derudover skærper vi nu også indsatsen for at reducere CO2 emission på tværs af hele koncernens forsyningskæde. Prysmian distribuerer årligt 1,8 millioner tons energikabler over hele kloden.

Pilotprojektet begyndte i Sydeuropa i anden halvdel af 2017, hvor Prysmians største logistikpartner TecnoBi i samarbejde med GreenRouter begyndte at kortlægge transporten af produkter fra fire fabrikker. I løbet af tolv måneder blev der registeret emissionstal om 3.676 forsendelser til 579 destinationer. Projektet viste, at koncernens transportemission er faldende – takket være handlinger foretaget af logistikpartneren selv.

I Nordamerika har Prysmian tillige tilsluttet sig SmartWay Transport Partnership USA, som udgør en ramme for vurdering af miljøforsyning og energieffektivitet i forsyningskæderne for varebevægelser i samarbejde med Miljøstyrelsen.

GreenRouter har udviklet en proprietær software, der gør det muligt at overvåge hver lastbil på leveringsniveau, fra fabrik til slutdestination. Softwaren lader også virksomheder køre simuleringer for at måle virkningen af ​​handlinger, som f.eks. skifte til mindre forurenende tog eller en ny lastbilflåde.

“Det anslås, at Scope 3 emission, herunder emissioner fra transport, kan udgøre op til 80% af CO2 fra et selskab. Så det er virkelig relevant, og det er et område, hvor et firma som Prysmian kan spille en meget vigtig rolle,” siger Andrea Fossa CEO hos GreenRouter

Prysmian Group offentliggjorde i 2016 et Scorecard for Bæredygtighed, der fastsætter retningslinjer for alle selskabets fabriksanlæg og samlet energiforbrug, og som kræver reduktion af drivhusgasser (Scope 1 og 2) med 15% til 2020. Læs mere om vores Scorecard på vores hjemmeside.

”Pilotprojektet med GreenRouter kan føre til, at Prysmian tillige inkluderer CO2 mål for dets logistik. Vi vil derfor opfordre vores nøgleleverandører om at gå i samme retning,” siger Supply Chain Director Ferdinando Quartuccio.