Prysmian skal udføre SAT test for Energinets nye 132 kV kabelsystem mellem Danmark og Sverige

prysmian-test-600x400Energinet.dk har valgt Prysmian Danmark til at udføre Site Acceptance Test (SAT), der består af en HiPot AC og PD Test på deres nye 132 kV kabelsystem mellem Danmark og Sverige. Begge tests er planlagt til at være afsluttet i 2017.

Efter 50 års tjeneste, skal fire 132 kV kabler mellem Danmark og Sverige, der ejes af Energinet.dk og E.ON Elnät Sverige AB, udskiftes. Energinet.dk vil erstatte disse med to kraftigere parallelle 132 kV kabler, med den samme energikapacitet, mellem Teglstupgård vest for Helsingør i Danmark til Laröd, nord for Helsingborg i Sverige. De to nye kabelsystemer er vigtige for energiforsyningen til Sydsverige og det østlige Danmark og skal fungere som back-up strøm til regionen. Efter idriftssættelse vil Energinet eje og drive begge forbindelser.

Prysmian skal gennemføre HiPot og PD Test på begge kabelsystemer langs et 3,6 kilometer jordkabel på Sjælland, et 5,5 kilometer søkabel i Øresund og et 6 kilometer landkabel i Sverige. HiPot Tests vil blive udført ved 129 kV AC i henhold til standard IEC 60840 og Energinets egne specifikationer. Under PD testen vil real-time måling af partielle udladninger registreres ved hjælp af Prysmians proprietære PD løsning kaldet PRY-CAM Grid®. Løsningen anvender innovative aktive differentielle sensorer, der foretager bedre måling af puls og muliggør mere avanceret dataanalyse, sammenlignet med den konventionelle teknologi med passive sensorer.

Begge tests vil blive udført af Prysmian Diagnostic & Testing Service fra Delft, Holland, der er specialiseret i SAT tests og ejer en flåde på seks mobile test lastbiler, til on-site dielektrisk diagnostik af kabelsystemer

Læs mere om alle Prysmians diagnose og test services til elforsyningen på vores hjemmeside