Prysmian samarbejder med CDP for at reducere sit klimaaftryk

Prysmian Group har et løbende samarbejde med Carbon Disclosure Project (CDP), for bedre at kunne tackle forskellige klimarisici og reducere sin CO2-udledning.

CDP støtter Prysmian med at indsamle og analysere sine Scope 1. og Scope 2. emissionsdata og opstille nye mål for løbende at minimere koncernens negative miljøpåvirkning. Især til 2021 blev der fokuseret på rapportering af Scope 3. emissioner.

For at bidrage mere markant til reduktion af din CO2-udledning, besluttede Prysmian at analysere forretningsaktiviteter på alle niveauer i værdikæden dybere, ved hjælp af udvidet overvågning og rapportering af ​​sine Scope 3. emissioner i henhold til en omdefineret beregning af ​​alle Scope 3. kategorier.

Detaljeret kvantificering af Scope 3-emissionerne i henhold til GHG-protokol, fremhæver at disse emissioner hovedsageligt kan tilskrives “brug af solgte produkter“. For Prysmian Groups vedkommende repræsenterer Scope 3. downstream emissioner over 97% af virksomhedens samlede klimaaftryk.

Konkrete Scope 3. mål vil fremover sætte koncernen i stand til at øge CO2-reduktionen i hele værdikæden, mindske risici og igangsætte innovative løsninger og nye samarbejder, der kan imødekomme forventninger fra investorer, kunder og samfundet.

 

Følg os på Linkedin

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Læs mere om gruppens bæredygtighedsaktiviteter på vores lokale hjemmeside.