Prysmian offentliggør 1.kvartal 2017 resultat

 – 1q_2017_detLet nedgang for organisk salg (-3,7%)
– Forbedring til profitmargen (ADJ EBITDA + 2,5%)
– Vejledende FY 2017 resultat – ADJ EBITDA 710-750 mio. €

Bestyrelsen for Prysmian S.p.A. har godkendt koncernens konsoliderede resultater for 1. kvartal 2017. “Første kvartal af 2017 understreger koncernens konkurrenceevne på højteknologiske markeder med høj værditilvækst”, kommenterer Valerio Battista, CEO for Prysmian Group.

Dette sker i kraft af tildeling af projekter såsom, IFA2 en undersøisk sammenkobling mellem Frankrig og Storbritannien, RTE’s bestilling af et kabelsystem til forbindelse af tre vindmølleparker til el-nettet i Frankrig samt en 3-årig rammeaftale med Verizon Communications til gennemførelse af projektet One Fiber i USA.

Telecom forretningen har leveret endnu en fremragende præstation. Den organiske omsætning var dog lidt svag hovedsageligt på grund af tidspunkter for projektgennemførelser, men dette er en midlertidig tendens, som forventes at blive udlignet i kommende kvartaler.

Koncernens overordnede lønsomhed var en smule stigende, drevet af Telecom vækst og et stort set stabilt Energy Project segment, hvor fald i omsætning blev opvejet af vækst i fortjeneste, takket være en mere profitabel sammensætning. Gruppen har fortsat med fabriksudvidelser og -rationaliseringer samt teknologiske forbedringer og innovation til industrielle produkter.

“Udsigterne for 2017 som helhed er positive, om end med forsigtighed på grund af usikkerheder på forskellige markeder og geografiske områder, hvilket giver os mulighed for at fastsætte et højere rentabilitetsmål med et justeret EBITDA i størrelsesordenen 710-750 millioner euro.”

Læs hele pressemeddelelsen her