Prysmian investerer € 135 mio. i innovation

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Prysmian Group meddeler, at de har afsluttet finansieringen for 135 millioner euro beregnet til støtte for gruppens 2021-2024 F&U-planer i Europa. De specifikke områder, der vil nyde godt af EIB-finansieringen er:

 Industriel forskning

 •  Forskning i innovative kabelmaterialer, herunder nanoteknologi samt systemer til overvågning og styring

Innovation 

 •  Brug af alternative materialer til kabler og projektoptimering
 •  Brug af banebrydende teknologier til kabelsamling

Udvikling af nye produkter

 •  Undersøiske HV kabelsystemer til installation på store dybder
 •  P-Laser EHV kabelsystemer til land- og undersøisk
 •  Dynamiske kabler til offshore-sektoren for vedvarende energi
 •  Kabelløsninger til e-mobilitetsindustrien
 •  Højtydende optiske fibre
 •  Kabler til FTTH- og FTTA-applikationer samt tilslutningsmuligheder
 •  Smarte kabelsystemer og sensorløsninger til fejllokalisering, overvågning og styring af elnet

Digital transformation og bæredygtighed

 • Udvikling af AI til forbedret kvalitet i kabelfremstillingsprocesser
 • Implementering af IoT Industry 4.0 teknologier til styring af fjernoperationer
 • Implementering af innovativ software til projekt porteføljestyring
 •  Udvikling af datamodeller til evaluering af bæredygtighedseffekten af en grøn IT-strategi
 •  Udvikling af datamodeller til vurdering af bæredygtigheden af produktporteføljen

 

Kabelteknologi er en nøgleparameter for transmission og distribution af elektricitet og for udviklingen af ​​telekommunikation i Europa. Innovative løsninger på disse områder er kritiske for at kunne fremme digitalisering og udbredelse af 5G og omstillingen til vedvarende energi ved hjælp af bæredygtige og innovative kabelforbindelser. Finansieringen udgør ca. 50 % af Prysmian Groups planlagte investeringer i Europa frem til 2024. På verdensplan allokerer gruppen cirka 100 millioner euro om året til forskning og udvikling.

EIB’s Vicepræsident, Gelsomina Vigliotti, kommenterer: “Aftalen, der er indgået med Prysmian, har til formål at udvikle kabler baseret på bæredygtighedskriterier, med reducerer råmaterialeforbrug, affald og CO2-emissioner. Investering i kabelsektoren bidrager til at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed samt fremme energiomstillingen og digitalisering i Europa”.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er den langsigtede finansielle institution i EU og ejes af dens medlemsstater. Banken yder langsigtet finansiering til vitale investeringer, der bidrager til EU’s strategiske mål. Banken finansierer projekter inden for fire sektorer: infrastruktur, innovation, klima og miljø samt små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

EIB-finansieringen er specifikt beregnet til at støtte projekter, der skal udvikles på F&U-centre i fem europæiske lande: Frankrig, Holland, Spanien, Tyskland og Italien. Globalt har Prysmian Group 26 R&D-centre placeret i Europa, Nord- og Sydamerika og Asien med et team på over 900 professionelle forskere, teknikere og operatører.

”Kabelteknologi er en nøgleparameter for at imødekomme udfordringerne med øget digitalisering og energiomstilling”, forklarer Srini Siripurapu, Chief R&D and Innovation Officer Prysmian Group.

Prysmian Groups investeringsstrategi omfavner EIB’s politikker med hensyn til innovation, klimaindsats og samhørighed, klassificeret som Key Enabling Technologies (KET’er). Derudover er gruppens forskningsprogram i overensstemmelse med Paris-aftalen, the European Green Deal og Horizon Europe-direktiverne til at fremme forskning og klimaneutralitet. Prysmian Group er allerede via verificerede SBTi-mål forpligtet til at integrere EU bæredygtige udviklingsmål i sine aktiviteter.