Prysmian Group offentliggør sin 2016 Bæredygtigheds Rapport

prysmian-sdgsPrysmian har offentliggjort sin bæredygtighedsrapport for 2016. Blandt de vigtigste resultater, kan nævnes en generel stigning i økonomisk værdi og fordeling på i alt 1.710 mio. €, en ny menneskerettighedspolitik samt fastsættelse af 13 SDGs for 2020.

Indenfor personaleledelse, har koncernen udviklet en menneskerettighedspolitik til beskyttelse af personers rettigheder igennem hele værdikæden – både i og udenfor organisationen. Ved hjælp af denne politik opfylder koncernen hermed ILO-erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen.

Etiske principper spiller en særdeles vigtig rolle i forbindelse med Prysmians engagement i bæredygtighed. Vi tror faktisk, at etisk forretningsadfærd er en afgørende succesfaktor. Derfor har virksomheden for nylig lanceret en global Whistleblower procedure.

Diverse rekrutterings- og uddannelsesprogrammer modtog stor tilslutning, med f.eks. 28.000 ansøgninger til Graduate Programmet. Det intensive træningsprogram Prysmian Academy, med fokus på både international ledelse og faglig uddannelse, fejrede for nyligt sit 5.jubilæum, med indvielse af et Manufacturing Academy i Tyrkiet.

”YES” medarbejder aktieprogrammet, der tillader ansatte at købe aktier på gunstige vilkår, fortsætter med at være en succes i 2016, med en deltagelse på ca. 50 procent. Målet er at opnå 1,5 procent af den samlede ejerandel i koncernen, inden tre år.

Udviklingen af innovative og miljøvenlige produkter, hvis indvirkning på markedet omfatter energibesparelser og bæredygtighed, fortsatte indenfor alle forretningssegmenter, og især via HVDC-teknologier, der muliggør stor energitransmission over lange afstande.

I 2016 købt otte europæiske lande 100% af deres energiforbrug fra vedvarende energikilder, mens mængden af CO2-udledning på koncernniveau faldt med 6%.

Med hensyn til koncernens rating på diverse bæredygtighedsindekser, bør nævnes et 6 points forbedring til ”Corporate Sustainability Assessment” for Dow Jones Sustainability Index (DJSI), hvor Prysmian rangerer nummer 4. i sin kategori, grundet koncernens mange forbedringer til miljømæssige, sociale og ledelsesforhold. Gruppens engagement til bæredygtighed, blev også anerkendt i CDP Climate Change Report 2016, STOXX® Global ESG Index og Carbon Clean 200 List.

Prysmian har udarbejdet en bæredygtighedspolitik, der sætter prioriteter for en mellem- og langsigtet strategi baseret på SDG’s (Sustainable Development Goals) sytten udviklingsmålsætninger om bæredygtighed, identificeret af FN.

De bæredygtige SDG udviklingsmål, som koncernen mener det kan bidrage mest markant med, er opført i et bæredygtigheds scorecard, med 13 målsætninger for 2020 omfattet af konstant overvågning og rapportering. Koncernens strategiske vision om bæredygtighed, fremgår også af beslutningen om, at knytte bæredygtighedsmål til incitamentsordninger for hele 2017.

Læs hele rapporten her http://www.prysmiangroup.com/en/sustainability