Prysmian gennemførte 19 energi-audits i 2019

Som del af gruppens energieffektivitetsprogram

Prysmian Group har gennemførte 19 energi-audits i 2019 blandt koncernens fabrikker, for at forbedre energieffektivitet og miljøindsatsen. Medarbejderne arbejder hver dag for at nå Gruppens 16 bæredygtighedsmål, der tilstræber at reducere koncernens energiforbrug med 3% inden 2022.

Prysmian sigter mod at reducere sit miljømæssige fodaftryk gennem reduktion af energiforbrug, effektiv udnyttelse af naturressourcer, optimering af logistikstrømme og ansvarlig håndtering af affald. Derfor blev det i 2019 udført 19 energi-audits blandt koncernens fabriksanlæg for at opnå en mere komplet, pålidelig og opdateret viden om energiforbruget, som en del af virksomhedens energieffektivitetsprogram.

Koncernen investerede ca. 17 mio. euro i CSR aktiviteter i 2019.

Seks nye certificeringer blev opnået i 2019. FIre i henhold til OHSAS 18001/ISO 45001 og to i henhold til ISO 14001. Dermed er omkring 83% af Prysmians fabriksanlæg ISO 14001 certificeret, mens 71% er OHSAS 18001/ISO 45001 certificeret.

Koncernen genanvendte 63% af sit affald i 2019, mens 22% blev bortskaffet på lossepladser. Prysmian Group har sat sig et mål om at genbruge 64-66% af dets affald i 2022.

Gruppen har indhentet informationer fra 80% af dets fabriksanlæg og resulltatet viser, at næsten alle fabrikker benytter vandrecirkuleringsanlæg med en genanvendelsesprocenter på 99% for 45% af fabrikkerne, over 90% for 45% af fabrikkerne. Kun de resterende 10% (41) fabrikker har mulighed for yderligere forbedringer.

Læs mere om koncernens CSR indsats på vores hjemmeside eller download vores 2019 Sustainability Report her.

  • Reduktion af energiforbruget
  • Reduktion af CO2-emission
  • Reduktion af vandforbruget
  • Reduktion af affald