Prysmian færdiggør North Sea Link 9 mdr. forud for planen

Verdens længste HVDC søkabelforbindelse 

North Sea Link muliggør udveksling af energi (1400 MW kapacitet) mellem Norge og Storbritannien og øger sikkerheden i elforsyningen for begge lande. Som en væsentlig del af Europas forstærkningsstrategi har den til formål at reducere elpriser, levere renere energi og kompensere for nedlukning af britiske kulkraftværker.

Kontrakten blev tildelt Prysmian tilbage i 2015 af Statnett SF og National Grid NSN Link Ltd – og indebar nøglefærdig levering og installation af omkring 950 kilometer HVDC +525 kV masseimprægneret sø- og landkabel. Alle kabler blev fremstillet på koncernens fabrik i Arco Felice, Italien – og kabellægningsaktiviteterne blev hovedsageligt udført af gruppens skib Giulio Verne.

”Under udarbejdning af vores risikovurdering konstaterede vi, at visse aktiviteter såsom fremstilling og installation kunne udføres tidligere end beregnet. Vi foreslog en fremskyndet tidsplan og overbeviste kunden om fordelene ved at udføre en del af arbejdet tidligere, fremfor at benytte ”just-in-time” tilgangen. Hermed kunne vi færdiginstallere NSL-forbindelsen omkring ni måneder forud for den oprindelige kontraktplan.” forklarer Carol Webb, NSL Project Director.

Et tæt samarbejde med alle interessenter blev etableret i starten af projektet, hvilket resulterede i et ‘NSL Charter‘. Dette understregede vigtigheden af at arbejde som et team, hvilket viste sig at være vigtigt for at styre og løse udfordringer på et tidligt tidspunkt. Selvom teknologien var veletableret, krævede projektet store mængde kabler og et flerårig installationsprogram, hvor alle risici nøje måtte overvejes. Omhyggelig styring af planlægningen og samarbejdet med entreprenører og alle involverede parter sikrede, at kabler og arbejdskraft var tilgængelig præcist, når det var krævet.

Udbrud af COVID-19 pandemien udgjorde en betydelig udfordring for projektets afslutning. Tidligt i 2020 blev der implementeret sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger for projektteamet, og samtidig blev der foretaget risikovurderinger for alle potentielle COVID-19 scenarier, i samarbejde med NSL-projektteam og underleverandører. Omfattende samarbejdsworkshops med National Grid og Statnett hjalp også med at bestemme den bedst egnede vej frem. Som et resultat heraf opdaterede Prysmian sine fartøjsregler og implementerede en række afbødende foranstaltninger, såsom karantæne af skibspersonale, isolerede rejser mellem havne og lufthavne, forbedret PPE og rengøring af skibsindkvartering.

I oktober 2020 modtog Prysmian Group certifikatet, der markerede færdiggørelsen af projektet. Den officielle idriftsættelse af North Sea Link er planlagt til 3. kvartal af 2021.

“I fremtiden vil kunder i stigende grad forsøge at forkorte tidsrammen fra tildeling af kontrakt til færdiggørelse af arbejdet. Derfor fokuserer vi også på dette for at bevare vores konkurrencemæssige fordel i branchen.” afslutter Carol.

Læs mere om projektet her http://www.northsealink.com