Nye sokler med push-in terminaler forenkler tavlemontage

Nye rælesokler med push-in terminaler

Nye relæsokler med push-in terminaler gør det både hurtigere og nemmere at montere sokkelrelæer i en tavle eller i en maskine.

Alle der har prøvet at montere stikbens-relæer i en tavle, kender til vigtigheden af at samtlige skruer skal være spændt med det korrekte moment, og at ledningerne skal være korrekt inde i terminalen, for at sikre en god forbindelse. Temperaturudsving og vibrationer kan gøre, at derover tidkan opstå løse forbindelser, og udover det er efterspænding af terminaler også en naturlig del af service på en tavle.

Med lanceringen af de nye relæsokler med push-in terminaler fra Schneider Electric, bliver dette fortid.

Tidsbesparende og robuste

Push-in terminaler gør det muligt at montere en ledning med ledningstylle uden brug af værktøj, alene ved at trykke ledningen ned i terminalen. Dette sikrer en hurtig montagetid med op til 64% besparelse af tid. Desuden giver det en sikkerhed for, at ingen terminaler er spændt forkert.

Samtidig øger det også robustheden i tavlen, da push-in terminaler ikke bliver påvirket af temperaturforskelle eller vibrationer fra omgivelserne. Uanset om der anvendes bløde ledere, faste ledere eller ledninger med ledningstyller er du sikret en robust og sikker tilslutning i din tavle.

Æstetisk design og smarte løsninger

De nye sokler har nøjagtig samme montagehøjde på DIN-skinnen, hvilket giver et pænt udseende i tavlen, samtidig med at det gør det muligt at forbinde soklerne ved hjælp af den 2-polede laske, der nemt monteres i bunden af soklen.

Desuden er der ved alle terminaler et integreret målepunkt til brug ved afprøvning og fejlfinding.

Du kan læse mere om de nye relæsokler her.