Europacable overensstemmelseskontrol af CPR mærkning og DoP

Europacable præsenterer endnu en check-liste relateret til CPR, menlig en komplet guide til overensstemmelseskontrol af CPR mærkning og DoP dokumentation for et kabel.

Uanset hvad din rolle er – grossist, rådgiver eller installatør – har du juridisk ansvar i forbindelse med overholdelse af CPR-kravene.

CPR mærkningen er som regel fastgjort til kablet eller dets emballage, og indeholder alle relevante oplysninger for at træffe en informeret beslutning om karakteristika / ydeevne samt sporbarhed hos producenten og det bemyndigede organ.

DoP også kaldet ydeevnedeklaration skal være tilgængelig på det lokale sprog enten på papir eller digitalt.

Download Guide til Overensstemmelseskontrol her med de trin, som alle indkøbere af kabler skal følge for at være sikker på, at mærkningen og dokumentationen er i fuld overensstemmelse med CPR-regulativet.

Find samme information på Europacable hjemmeside

Eller læs mere om CPR på vores hjemmeside hvor du også kan finde alle vores DoP’er.