5 ting du bør vide om CPR iht. Europacable

Europacable lancerer anden fase af sin CPR opmærksomhedskampagnen efter en vellykket start. Kampagnen har til formål at informere installationsbranchen om virkningen af den nye byggevareforordning (CPR) for kabler.

  • Første fase af kampagnen nåede ud til mere end 11.000 fagfolk
  • Europacables træningsprogram (My CPR Coach) nærmer sig 1.000 abonnenter


1)  I Europa omkommer godt 4.000 personer hvert år i brandulykker. Det er op til os at reducere dette !

Brand i bygninger og infrastruktur tager sin del af menneskeliv og i Europa omkommer godt 4.000 personer hvert år. Selvom CPR brandklassifikationer sikrer en gennemskuelig vurdering, har mange af de nationale forordninger, der fastsætter regler for lokal brandsikkerhed, desværre undladt at holde trit. Da bygninger får installeret stadig flere kabler, indebærer det en højere risiko for spredning af ild, såfremt der vælges forkerte kabler. Derfor anbefaler Europacable LSOH – Low Smok Halogen Free kabler til bygninger med høje og ekstrahøje sikkerhedskrav.  

2)  Gennemsigtig klassificering af reaktion ved brand. Nu er det nemt at vælge ! 

Byggevareforordningen (CPR – Construction Product Regulation) indeholder et fælles teknisk sprog til vurdering af byggevarers ydeevne. Det sikrer, at pålidelige oplysninger er tilgængelige for fagfolk, offentlige myndigheder og forbrugere, så de kan vælge det rigtige kabel i henhold til bygningens specificerede brandrisiko.

3)  CE-mærkning og DoP dokumentation er essentielle. Lær dem at kende !

CE-mærkning er et lovkrav under CPR, der bekræfter et produkts overensstemmelse med oplyste direktiver og standarder. CE-mærkningen skal ledsagende af CE-mærket såvel som basale oplysninger om produktet, produktionssted, brandklasse, standard og godkendende instans. CE-mærkningen skal tillige ledsages af en Ydeevne-deklaration (DoP – Declaration of Performance), hvor producenten bekræfter produktets ydeevne. Det er tillige producentens ansvar at stille alle dets DoP’er til rådighed online på et let forståeligt sprog.

4)  Tid til at vælge det rigtige kabel !

Hver EU-medlemsstat regulerer selv den nødvendige ydeevne og dermed brandklassifikation for forskellige type af byggerier, konstruktioner, installationer og teknikker. Kravene fra land til land er derfor forskellige, noget som hele forsyningskæden er forpligtiget til at være opmærksomme på.

5)  CPR er også dit ansvar !

Uanset din rolle i kabelforsyningskæden, er du juridisk ansvarlig for overholdelse af CPR og sikkerheden i tilfælde af brand. CPR forordningen forpligter producenter, grossister, rådgivende ingeniører og elektrikere i hele Europa til udelukkende, at producere, forhandle, specificere og installere kabler, der overholder den harmoniserede standard EN 50575.

Læs mere om CPR på Europacables hjemmeside eller find mere information om CPR eller DoP på vores hjemmeside.