Vejen til det gode kabelsystem

 

Vejen til det gode kabelsystem

Som så mange andre industrier er markedet for IT kabelsystemer i Danmark også udsat for stor konkurrence. Efter 20 ”rolige år” med mindre forskydninger i markedsandele blandt en god håndfuld seriøse brands har markedet totalt ændret karakter, hvilket stiller meget store krav til installationsvirksomheder, når de skal vælge hvilket kabelsystem, de skal installere for deres kunde.

Af: Flemming Seerup, Lan-Com A/S

Kendte brands som Schneider, Tyco, Systimax, Panduit og GIGA-LAN, som generelt er kendt for høj kvalitet og fair prisniveau, er udfordret af billigere kabelsystemer. Men er de nye og meget konkurrencedygtige kabelsystemer også pengene værd?

Hvad kendetegner et godt kabelsystem?

Vi kan jo starte med at se på de tre vigtigste parametre i et kabelsystem, som er Insertion Loss/IL (dæmpning), NEXT (støj mellem parrene). Og ikke mindst ACR (Attenuation to Cross talk Ratio). Men for at sikre en generel optimering af de tre nævnte – og fuldstændig afgørende – områder, duer det ikke at gå på kompromis i produktionsfasen. Det vil sige, at produkterne altså kun lige overholder standarden. Det kan gøres ved at spare på kobber i kablerne eller f.eks. mindre guld-belægning på RJ45 Jacks. Selvom det ofte handler om pris for indkøberne og fortjeneste for producenterne, har det vist sig, at det meget ofte er en markant dyrere løsning ikke at holde fokus på kvalitet. Ved afsluttet installation skal kabelsystemet testes op imod den gældende standard. Hvis man har valgt et ”grænseprodukt” vil nogle af linkene fejle.

For at fejlfinde skal stik termineres om og kabler trækkes på ny. I denne fase af in-stallationen er lofter lukkede og brandtæt-ninger forseglede, så det kan være yderst tidskrævende. Det er ingen tjent med – hverken slutkunde eller installatør. Førstnævnte får et betyde-ligt ringere produkt, og installatøren får en dårlig oplevelse samt eventuelt en erstat-nings sag på halsen.

Hvad der er sparet, er slet ikke tjent

Kobber er den dyreste del af datakablets pris. Nogle producenter har valgt at producere Kat. kabler med mindre kobber. Herved spa-rer man på kostprisen, og kan sælge varen til en mere fordelagtig pris. Men bliver kabelsy-stemet ringere? Svaret er Ja.

Jo mindre kobber i kablet jo større dæmpning. Nogle producenter har f.eks. valgt at producere kat. 6 kabler i AWG24 i stedet for AWG23. Dæmpningen i et AWG24 Kat 6 kabel er lige akkurat nok til at få signalet ud på de 90 m. Men får vi et godt kabelsystem ud af det? Svaret er NEJ. Ser vi på de konnektorer (RJ45 Jacks), der indgår i et IT kabelsystem, er der endnu mere forskel. Lad mig sige det med det samme. Det er absolut ikke nemt at udvikle og fremstille en kvalitets RJ45 konnektor. F.eks. er der kun få producenter på verdensplan, der kan producere en god RJ45 kvalitets Jack i kategori 6a. Her bliver, der også sparet på materialerne. Ifølge standarden skal, der mindst være 50 µm guld på pindene, men det er langt fra tilfældet på de billige systemer. Det er svært at kontrollere – ja nærmest umuligt, og i sidste ende risikerer kunden slet ikke at få, hvad de reelt betaler for.

3 dB gør en verden til forskel

RJ45 Jack

Hvad sker der hvis man køber et billigt og dårligt kabel-system? Et godt kabelsystem har typisk en gennemsnitlig NEXT værdi, der ligger 6 dB bedre end standarden (Mar-gin).

Nogle værdier vil ligge oppe på omkring 9 dB og en-kelte vil ligge nede på omkring 3 dB. Det er der ikke noget problem i. Men…

Et dårligt kabelsystem har typisk en NEXT værdi på 3 dB RJ45 Jack bedre end standarden (margin). Men nogle kabler vil ligge på 0 dB margin og fejle. Udbedring af fejl kan ske ved omterminering af RJ45 Jacks eller træk-ning af nye kabler. Sidstnævnte er som regel en katastrofe. Lofter er lukkede, brandtætninger er forseglede og de kabler der skal udskiftes ligger ofte nederst i kabelbakken. Så de ”håndører” man sparer på billige RJ45 Jack, kan blive en dyr affære.3 dB kan lyde af lidt, men det er det faktisk ikke. Hver gang vi har 3 dB forskel, er det en halvering eller en fordobling af signalstyrken. Så et kabelsystem, der er 3 dB bedre på NEXT, har dobbelt så stort signal. Et kabelsystem, der er 3 dB bedre på NEXT og 3 DB bedre på dæmpning (IL) er 4 gange bedre 2×2=4. Se nedenstående kurve. Den overrasker!

 

Kan man sikre sig mod dårlige kabelsystemer?

Hvordan kan man så sikre sig, at man får leveret et godt kabelsystem? Man skal stille krav til sin leverandør og kræve den nødvendige dokumentation, for at skille fårene fra bukkene. Alle vitale komponenter der indgår i et kabelsystem (Kabel, RJ45 Jack samt Patch Kabler) skal være ”Component Compliant” Det vil sige, at hver komponent skal overholde den enkelte standard. F.eks. kategori 6a. Det er langt fra tilfældet i dag. Du kan være sikker på, at leverandøren/producenten af det dårlige kabelsystem til sin død vil postu-lere, at hans produkter er i orden. Så hvordan kan du sikre dig at få produkter, der er ”Component Compliant”? Du skal se om det fremgår af producentens datablade. Dernæst kan du udbede dig dB et certifikat fra et uafhængigt test laboratorie. Det er den bedste og eneste garanti for, at komponen- Båndbredde terne er ”Component Compliant”.