Universel transientbeskyttelse

Transientbeskyttelseskomponenten Flashtrab-MB fra Phoenix Contact er baseret på innovativ kulstofgnistgab-teknologi og overholder de høje krav til lynbeskyttelse.

De nye komponenter til transientbeskyttelse FLT-MB-T1-264/12.5… UT-R fås i tre forskellige kredsløbsvarianter. De er derfor egnede til anvendelse i 1-fasede TN-S- eller TT- systemer samt i 3-fasede TN-C-, TN-S- eller TT-system. Transientbeskyttelseskomponenterne er designet til at beskytte funktionelle bygninger samt beboelsesejendomme. De kan dog også anvendes universelt i industrielle anlæg og i applikationer på udsatte placeringer og med høj risiko for lyn.

Takket være den innovativt udløste kulstofgnistgab-teknologi håndteres lynstrømme sikkert, og transienter begrænses. Transientbeskyttelseskomponenter overholder høje lynbeskyttelseskrav og er udviklet, testet og godkendt i henhold til EN 61643-1 (DIN EN 61643-11). Komponenterne kan derfor anvendes i alle strømforsyningssystemer med en nominel spænding på 230/400 V AC.

Læs mere om transientbeskyttelse