Hurtigere tilslutning af industrimultistik

Hurtigere tilslutning af industrimultistik

Modularisering af og sammenkobling af maskiner og systemer er gjort enkel, og hastigheden øget væsentligt, ved anvendelse af stikløsninger. Tilslutningsteknologier, som gør hurtig og enkel installation mulig, hjælper med at reducere ekstraarbejde og -omkostninger. Under disse forhold viser Push-in tilslutningsteknologien nu også sine fordele med industrimultistikkene i Heavycon-produkterne fra Phoenix Contact.

Anvendelsen af stik er alsidig: installationerne skal være hurtige, bekvemme og vibrationssikre, og tilslutningsteknologien skal fungere pålideligt over en lang periode. De positive erfaringer, der er gjort inden for fremstilling af styretavler med den nu veletablerede Push-in tilslutningsteknologi, som oprindelig kun blev anvendt i modulære rækkeklemesystemer, bruges nu også inden for industrimultistik. Push-in rækkeklemmernes langtidsstabilitet har vist sig gennem anvendelse af mange millioner rækkeklemmer.

Inden for produktion af anlæg og maskiner bliver stikbare løsninger stadigt vigtigere, især med hensyn til hurtig installation og idriftsættelse. Produktionsanlæg bliver i stadigt højere grad monteret komplet hos producenten. Anlæggene testes og optimeres for at overholde alle krav. Hyppigt sker kundens godkendelse af anlægget allerede her. Efter godkendelse demonteres anlægget og gøres klar til forsendelse. Også de elektriske tilslutninger – som motorer, kontakter og sensorer – demonteres. Herefter følger forsendelsen.

Industrimultistikkene fra Heavycon produktprogrammet gør disse processer væsentligt nemmere at planlægge. Når maskinen efterfølgende skal installeres og idriftsættes hos kunden, viser en anden fordel ved Heavycon-stikkene sig. Ved at benytte kodeprofiler indsættes stikkene altid korrekt i den korrekte – og unikke – position og udelukker dermed tilslutningsfejl. Det er fordi, at kun passende stikhuse og indbygningshuse kan stikkes sammen og låses. Efter en kort test kan anlægget sættes i drift. Maskininstallationen er ikke blevet ændret, og ingen ledninger blev løsnet fra klemmerne, fordi alle tilslutninger jo blev konstrueret stikbare.

Læs hele artiklen på vores hjemmeside: https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/local_dk/web_dwl_technical_info/7373_Hurtigere_tilslutning_af_industrimultistik.pdf