Eaton udgiver hvidbog, der fremhæver udviklingen inden for driftskoncepter som reaktion på Industry 4.0

Eaton har udgivet en ny hvidbog, “Innovative Operating Concepts for the Next Generation of Machines” (Innovative driftskoncepter til den næste generation af maskiner). Forfatteren Tobias Ischen præsenterer grundlæggende driftsmæssige koncepter og visualiseringskoncepter. Han undersøger, hvad maskindesignere bør overveje i forhold til at opfylde kravene til Industry 4.0/IoT og operatørers – de digitalt indfødtes – fremtidige behov. Desuden præsenterer han udviklingen inden for moderne multi-touch kontrolenheder samt styreenhedernes rolle.

Det er tydeligt, at touch-teknologien bliver en fast del af vores hverdag, men også i industrien bliver betjening via multi-touch bliver mere og mere vigtig. Det står også klart, at nye intelligente enheder gør processer nemmere og yder værdifuld support. De gør det muligt til enhver tid at hente statusoplysninger om maskiner, datablade og serviceplaner via netadgang. Resultatet: Reduktion af nedetid og øget produktivitet.

Ingeniører har mulighed for at designe udstyr, der giver mere værdi, gennem moderne kontrolenheder kombineret med multi-touch paneler og omhyggeligt udvalgte styreenheder. Samtidig skal de sikre, at grænseflader mellem mennesker og maskiner til enhver tid leverer en sikker drift i henhold til internationale bestemmelser. Industrielle grænseflader mellem mennesker og maskiner (HMI) er et vigtigt element i et velfungerende overordnet koncept. Hvidbogen indeholder detaljer om gældende relevante standarder og bestemmelser for grundlæggende og sikkerhedsrelaterede funktioner, der skal implementeres. Typen af driftsenheder, farver og tekster på styreenheder er specifikt reguleret . Det er også vigtigt at være bekendt med de lokale standarder og praksis på markedet for udstyr, der skal eksporteres globalt.

Desuden beskriver hvidbogen også standarderne for, hvordan driftskoncepter i deres mest enkle form kan formidle oplysninger. Design- og applikationsingeniører bør overveje, hvilke oplysninger de vil levere til deres kunder, og hvilke komponenter de kan levere. Dette opnås igennem anvendelse af universelt genkendelige symboler med henblik på at repræsentere generelle funktioner. Det er med til at reducere kompleksiteten ved forskellige nationale kutymer.

Men udviklingen af grænseflader mellem mennesker og maskiner involverer også integration til allerede eksisterende systemer. Det udfordrer designere af udstyr til at udvikle driftskoncepter, der nemt kan integreres i eksisterende systemstrukturer. HMI anses generelt for at være en integreret del af en samlet automationsløsning med fokus på programmerbar logisk styring (PLC).

Den digitale verden er i rivende udvikling, og det, der virker umuligt i dag, kan blive en realitet i den nærmeste fremtid. Dette gælder også for HMI-grænseflader. Eaton tilbyder også information om udvikling af innovativt driftsudstyr baseret på mange års erfaring kombineret med en bred vifte af produkter. Galileo-visualiseringssoftwaren er en vigtig komponent i denne sammenhæng og muliggør implementeringen af intuitive driftskoncepter på kortest mulig tid.

Hvidbogen kan downloades gratis via følgende link: Eaton.com/en/HMI.