Bygnings- og forbrugsstyring: fremtiden er automatisk

Sektorkobling til the All Electric Society

Når energiforsyningen i udbredt grad skal baseres på vedvarende energikilder, er sektorerne nød til at blive koblet sammen. Det inkluderer elproduktion, industri, mobilitet, infrastruktur og bygninger. Phoenix Contact viser et teknisk perspektiv af the All Electric Socity – og et eksempel på bygningsautomation på tværs af sektorer.

Solenergi overstiger den aktuelle globale energiefterspørgsel betydeligt og er praktisk taget uudtømmelig. Derudover findes det teknologiske grundlag allerede til at dække den efterspørgsel efter elektricitet, som er produceret klimaneutralt, regenerativt og miljøvenligt.

Det er muligt at forestille sig en fremtidig verden, hvor elektricitet for alle områder i livet udelukkende produceres på en CO2-neutral måde fra vedvarende energikilder. The All Electric Society betyder imidlertid ikke, at andre energikilder ikke længere vil spille en rolle.  Elektricitet fra sol eller vind er ikke kontinuerligt tilgængelig over alt, og den er svær at lagre. Ydermere er elektricitet ikke en egnet energikilde til bestemte applikationer som f.eks. transport via luft- og søfart eller til opvarmning af bygninger.

For her at tilbyde en praktisk løsning hviler ideen om the All Electric Society på et paradigmeskift. I de seneste årtier er elektricitet hovedsageligt blevet produceret fra primære energikilder som kul, olie og gas, men i fremtiden vil selve elektriciteten blive en bæredygtig produceret form for primær energi, som efter behov kan konverteres til andre tilsvarende CO2-neutrale væske- eller gasenergikilder. Det paradigmeskift, som skal finde sted, er baseret på Power-to-X teknologier, som teknisk set kan give tilgængelighed, lagring og genvinding af elektrisk energi. Power-to-X gør energi genereret som elektricitet anvendelig gennem konverteringsprocesser, for eksempel i form af brint, metan eller methanol. Elektricitet kan dermed bruges til at producere klimaneutrale brændstoffer til biler, skibe eller fly. Såkaldte e-fuels muliggør yderligere brug af eksisterende infrastruktur, de er en effektiv måde at lagre og transportere energi og kan endda konverteres tilbage til elektricitet ved hjælp af et kraftvarmeværk.

Download hele artiklen i pdf-format nedenfor og og lær meget mere om the All Electric Society.
Sektorkobling til the All Electric Society