Brødrene A & O Johansen A/S

Brødrene A & O Johansen A/S sælger selskab i Estland til Ahlsell-koncernen

Brødrene A & O Johansen A/S har d.d. indgået aftale om at sælge firmaet Vaga Tehnika Eesti OÜ til Ahlsell-koncernen. Salget sker med forbehold af de lokale konkurrencemyndigheders godkendelse.

Vaga Tehnika Eesti OÜ sælger produkter inden for vand og afløb. Frasalget er en konsekvens af, at det ikke er en del af AO-koncernens langsigtede strategi at have aktiviteter i Estland.

Samtlige medarbejdere i Vaga Tehnika Eesti OÜ fortsætter uændret deres ansættelse som en del af Ahlsell-koncernen. Med salget af Vaga Tehnika Eesti OÜ forventes ingen væsentlige ændringer for Brødrene A & O Johansen A/S’ omsætning og resultat i 2021.

 

Med venlig hilsen

BRØDRENE A&O JOHANSEN A/S

 

Niels A. Johansen

Adm. direktør/CEO