Robuste specialkabler til havbrug

I dag kommer 10% af de danske konsumfisk fra fiskeopdræt. På blot 12 år er antallet af akvakulturanlæg i Danmark gået fra 347 til 203 anlæg, men på trods af dette er produktionen steget med 30%.

Der er 19 havbrug i Danmark i områder med lavt saltindhold, som primpært anvendes til opdræt af regnbueørred i store cirkulære net. Fiskene udsættes i nettene om foråret og tages op om efteråret. Om vinteren lægges nettene normalt på land, for at forhindre skader på anlæggene.

Prysmian Group tilbyder et sortiment af højkvalitets specialkabler egnede til akvakulturanlæg. De kan tåle permanent installation i farvande med hårdt vejr og slidtage fra bølger og strøm. Vores portefølje er designet til norske forhold, og er fremstillet til at være pålidelige i drift. Vi skræddersyr også kabelløsninger efter dine behov, fra transformeren til foderstationen, med eller uden optiske fibre.

Download folder her eller læs mere på vores hjemmeside.