SIENOPYR kabler er funktionssikre i over 30 minutter

Ved hjælp af brandsikre materialer kan man først og fremmest hæmme brandens spredning, reducere udviklingen af røg og giftige gasser samt give folk ekstra tid til at bringe sig i sikkerhed.

Det farligst ved en ildebrand er foruden varmen de giftige gasser, især kulilte der kan fylde en mindre lejlighed på få minutter. Desuden nedsætter røgen sigtbarheden og kan gøre det helt umuligt at se. En ildebrand der får rigtigt fat, breder sig hurtigt med temperaturer på 800-1000°C.

Måling af funktionssikkerhed

Brandsikkerhed opnås i kraft af kabelmaterialernes evne til at modstå brand eller give beskyttelse her mod, og måles som den tid (minutter) et produkt kan opretholde et funktionsniveau under brand ved en given temperatur.

Kablets funktionssikkerhed under brand angives i form af overlevelse tid, såsom 15, 30, 60, 90 eller 120 minutters drift i henhold til en standardiseret brandtest under europæiske DIN og IEC eller tilsvarende internationale EU direktiv.

Funktionssikre i over 30 minutter ved brand   

Prysmian Groups program af Sienopyr kabler til installation, alarm- og sikringsanlæg er funktionssikre i henhold til DIN 4102-12 i op til minimum. 30 minutter, såfremt de er installeret korrekt i henhold til S.B.  .

SIENOPYR E30 (N)HXH-J 0,6/1 kV – link til datablad
Er et funktionssikkert og halogenfrit installationskabel med lav røgudvikling under brand. Egnet til fast applikation indendørs, i rør, kanaler og beton. Til anvendelse hvor der er krav om funktion under brand.

SIENOPYR E30 (N)HXCH 0,6/1 kV – link til datablad
Er et funktionssikkert og halogenfrit installationskabel med koncentrisk kobberleder og lav røgudvikling under brand. Egnet til fast applikation indendørs, i rør, kanaler og beton. Til anvendelse hvor der er krav om funktion under brand.

SIENOPYR E30 FE180 JE-H(ST)H 225 V – link til datablad
Er et funktionssikkert og halogenfrit signalkabel med lav røgudvikling under brand. Egnet til fast applikation indendørs i alarmanlæg, data transmissionsanlæg og andre sikringer – hvor der er krav om funktion under brand.

FORHANDLERE
Ovenstående produkter forhandles via Lemvigh-Müller og  A&O Johansen

Download vores brochure her.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev eller Linked-in her.