Raul Gil talte på vegne af Europacable ved ENTSO-E 10-års Jubilæumskonference

På ENTSO-E 10-års jubilæumskonference, der fandt sted i Helsinki den 13. november 2019,  blev der fra et TSO-netværksperspektiv gjort status over de sidste 10 års energiovergang og præsenteret prognoser for de næste 10 år – gennem fakta, tal og en vision for 2030. Konferencen belyste den regionale udvikling, den nationale mangfoldighed og en fælles europæisk dagsorden for TSO’erne.

ENTSO-E er et europæisk netværk af 43 TSO’er – Transmission System Operators på tværs af 36 lande. ENTSO-E-medlemmer er underlagt EU mandater om, at etablere et indre liberaliseret energimarked og sikre det optimale vilkår samt at støtte en ambitiøs energi- og klimadagsorden i EU. Hvilket kræver integration af vedvarende energikilder til elnettet, udvikling af fleksible løsninger og en kundeorienteret tilgang. Medlemmerne er forpligtede til at løse udfordringerne ved et foranderligt elnet samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes.

”Kabler er den vigtigste katalysator for opbygning af et elnet, så Europa kan opfylde dets mål for karbonneutralitet til 2050. Den europæiske kabelindustri besidder både teknologien, kapaciteten og projektkompetencerne til at opfylde dette mål”, udtalte Raul Gil, Europacable – Chairman of Energy Infrastructure Team, som var en af mange speakere på konferencen.

Læs mere om konferencen her eller om ENTSO-E her.