Prysmian white paper til Cigré 2018 anerkendes

Det Internationale Råd for Store Elektriske Systemer, der på fransk hedder Conseil International des Grands Réseaux Électriques (forkortet til CIGRÉ), blev grundlagt i Paris i 1921. I dag omfatter dets aktiviteter tekniske, økonomiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige aspekter til elnettet.

Nærmere bestemt er CIGRÉs målsætning at:
• lette tekniske vidensdeling vedr. produktion, transmission og distribution af elektrisk energi
• formidle om nyeste teknologi og teknisk viden inden for disse områder
• informere beslutningstagere via deres blad Electra
• afholde konference i Paris i lige år

Cigrés aktiviteter er inddelt i 16 studie kommittér eller arbejdsudvalg med deltagelse af de vigtigste aktører på markedet, herunder Prysmian Group. Studie komité SCB1 omhandler isolerede kabler.

Under den forrige Cigré generalforsamling i Paris den 26-31. august 2018, udarbejdede Prysmian Group sammen med Terna Rete Italia og University of Bologna et oplæg (white paper) om AC og DC underjordiske og undersøiske kabelsystemer i fremtidens netværket under titlen “Current and future applications for HPTE insulated cable systems”.

Cigré har informeret om, at Prysmian Groups paper nr. 13.B1-307, præsenteret ved denne lejlighed er blevet udvalgt som det bedste af studie komite SCB1, og at det dermed vil blive offentliggjort sammen med de bedste white papers fra hver komite i Cigrés februar blad Electra.

Dette er en vigtig anerkendelse for Prysmian Group og en demonstration af koncernens engagement i udviklingen af ​​innovative løsninger til EHV land- og undersøiske kabelsystemer.

Læs oplæg her