Prysmian Scandia investerer for en grønnere fremtid

Ny miljøvenlig CCV-kabellinje til Nässjö fabrikken

Da en ny produktionslinje skulle etableres på koncernens svenske fabrik i Nässjö, var det naturligt også at investere i mere miljøvenlige processer. På den måde kan Prysmian som kabelproducent bidrage til en øget energikapacitet og samtidig arbejde for en mere bæredygtig fremtid.

Elektrificering af samfundet er i fuld gang og omfanget af eldreven transport og opvarmning stiger, og dermed også behovet for elektricitet. Det øgede energibehov skal dækkes af produktion fra vedvarende energikilder, og overgangen fra fossile brændstoffer til grøn energi er i fuld gang.

Disse faktorer stiller høje krav til de eksisterende elnet, som er udfordret på grund af kapacitetsmangel. Derfor vil der i de kommende år være et øget behov for anlæg af nye kabelsystemer samt opgradering af det eksisterende forsyningsnet.

Dybt inde i skovene i Småland mellem Göteborg og Stockholm har der været produceret kabler siden 1883. I dag er den 23.000 m2 store fabrik i Nässjö et af Prysmian Groups ekspertisecentre for fremstilling af 12-72 kV kabler. Hvert år fremstilles der mere end 14.000 tons mellemspændingskabler på fabrikken, der producerer døgnet rundt hele året for at forsyne det regionale marked med kabler.

Efterspørgslen er steget til et punkt, hvor fabrikken ikke kan følge med, og i 2020 traf koncernen en vigtig beslutning om at investere i den svenske fabrik for at øge kapaciteten. En helt ny CCV-produktionslinje til mellemspændingskabel installeres nu på Nässjö fabrikken.

”Det er meget fordelagtigt at kunne udvide, ikke mindst efter et år, hvor COVID-19 pandemien har forårsaget stor usikkerhed”, siger Salli Hara, CEO for Prysmian Group Scandia. ”Det er ikke kun godt for os, men også for vores kunder og slutbrugerne”.

Prysmian Group har i flere år struktureret og målrettet arbejdet med bæredygtighed. En af gruppens fokusområder er at understøtte overgangen fra fossile brændstoffer henimod en CO2-neutral energiforsyning – og dette kræver investeringer.

”For os var fokus imidlertid ikke kun på at producere flere kabler”, fortsætter Salli. ”Vi syntes også, at når vi nu udvider, bør vi benytte flere energieffektive og bæredygtige måder at arbejde på for at reducere vores miljømæssige fodaftryk”

Lars Schön, Maintenance Manager på Nässjö fabrikken, er en af ​​projektlederne omkring installationen af ​​den nye CCV-kabellinje. Under arbejdet fandt hans team flere muligheder for at ændre fabrikkens klimaaftryk.

”Et kabel skal afkøles, så kappen fastgøres til kablet,” forklarer Lasse. ”Derefter passerer det langsomt gennem et vandsystem med 14 graders kølevand. Og her så vi et stort potentiale for at gøre en forskel”.

Ved at investere i et nyt kølevandssystem monteret på taget, kan de relativt lave udendørstemperaturer i Nässjö køle vandet naturligt. Denne proces sparer cirka 10 % af energiforbruget og reducerer dets GWP-værdi med godt 80 %.

”Dele af den nye CCV-linje havde oprindelig behov for dekontaminering”, husker Lars. I stedet for fandt vi en leverandør, der kan hjælpe os med at udføre processen miljøvenligt uden kemikalier, kun med vand”.

Men ikke alle forbedringsmuligheder behøver at være store ændringer på fabrikken. Projektgruppen indså også, at det var muligt at halvere visse former for transport ved blot at købe en større kvælstoftank. Sammen med CO2-besparelsen ved at producere mere kabel lokalt betyder den nye CCV-linje betydeligt færre og kortere transporter end før.

”At holde vores klimaaftryk lavt i produktionen er selvfølgelig vigtigt, og noget vi konstant arbejder på. Men samtidig er det ikke det eneste, vi kan gøre – eller gør – for at blive grønnere”, siger Salli.

At reducere transporten, øge materialeudviklingen og effektivisere forsyningskæden er mindst lige så vigtigt, for at nævne nogle få af de mange parametre, som Prysmian Group arbejder med. For at dække flere områder end selve produktionen har Prysmian Group bevidst ledt efter lokale leverandører og entreprenører, der arbejder bæredygtigt.

I 2021 indvies den nye CCV-linje officielt efter 6 måneders installationsarbejde. Når det røde bånd er klippet, og linjen kører på fuldt blus, vil det betyde flere fuldtidsjob, flere forskellige kabeltyper samt bidrage til en mere elektrificeret og grønnere fremtid.