Prysmian sammenkobler Veja Mate til BorWin beta platform

veja-mate330x189

Prysmian har afsluttet sammenkoblingen mellem Veja Mate havvindmøllepark og offshore nettilslutnings systemet BorWin2, i den tyske del af Nordsøen. Projektet blev tildelt Prysmian af TenneT, den hollandsk-tyske transmissionssystemoperatør.

Sammenkoblingen består af to 155 kV HVAC (High Voltage Alternate Current) søkabler langs en rute på 11,4 kilometer, der forbinder Veja Mate til ”BorWin beta” offshore-platformen, hvor konvertering fra vekselstrøm til jævnstrøm foregår, inden transmission til fastlandet via søkablet HVDC BorWin2.

Borwin2 HVDC undersøiske kabelforbindelse har en transmissionskapacitet på op til 800 MW og består af HVDC (High Voltage Direct Current) kabler produceret af Prysmian.Prysmian har leveret og installeret kabelsystemer til i alt seks TenneT HVDC offshore nettilslutnings projekter, hvoraf fire (BorWin2, HelWin1, HelWin2 og SylWin1) allerede er afsluttet. Endnu to HVDC-forbindelser (DolWin3 og BorWin3) er i øjeblikket i gang.

“Takket være vores fokus på teknologisk innovation og vores projektudførelses kapaciteter spille koncernen en ledende rolle for vores kunder i Nordeuropa” forklarede Massimo Battaini, Senior Vice President for Energy Projekter hos Prysmian Group.